23-09-2022

Kentera: Prinosi meda od sjaja do očaja

Ova godina je rekordna po prinosu meda, ali samo za pčelinjake na visočijim kotama, dok su južnije taćke pretrpjele štetu zbog bure koja je duvala u periodu medobranja, kazao je Pavle Kantera predsjednik Udruženja pčelara Budve.

Kentera: Prinosi meda od sjaja do očaja | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/ pixabay.com

Što se tiče ovog našeg regiona više tačke su imale odličan prinos meda . Vremenske prilike su pogodovale medobranju i posebno što je od polovine juna krenula da medi šuma, što se jako rijetko dešava, jer su za takvu pojavu potrebni neobični vremenski uslovi, određena vlažnost vazduha i zato su prinosti u određenim krajevima rekordni. Niže tacke su prošle jako loše jer je u periodu medobranja bio dominanatan sjeverni vjetar, bura, tako da je situacija od sjaja do očaja. Generalno su pčelari zadovoljni kada pčelke skupe za sebe, tako da možemo da ocijenimo dobar prinos meda ove godine, kazao je Kentera za program Radio Budve u razgovoru sa Danicom Otašević.

Na pitanje zašto tržište oskudijeva domaćim medom već od jabnuara se istroše zalihe Kentera ističe da cjelokupno crnogorsko tržište ne mogu svi pčelari Crne Gore ni u najboljoj godini podmiriti , pa se zato planiraju ulaganjima da se proširi broj pčelinjih zajednica. Potražnja za medom je, kako je kazao, izuzetno velika, kvalitet meda je veoma dobar jer je pravljen od više vrsta biljaka, poliforni je med.

Sprovode se redovne aktivnosti u pčelinjacima

“Završili smo podjelu invertovanog sirupa i pčelinjih pogača za prihranu . U ovom periodu je najvažnije da se zalihe spreme za sledeću godinu, da se još jednom provjeri svako društvo što se tiče bolesti varoa tj. da se da još jedan kontrolni lijek i da se pčele uvedu u zimu sa što više hrane i sa što više donešenog legla. Tome u prilog nam idu i vremenske prilike “, kazao je Kentera.

I dodao da nisu zadovoljni sa pomoću države , jer te mjere su, kako je kazao, dosta kasnile i bile su zahtjevne za ispunjavanje, ali su zadovoljni sa pomoću Opštine, Sekretarijata za privredu , odnosno svim mjerama koje oni daju.

Kuća meda na čekanju

“Kada je u pitanju Kuća meda očekuje se samo još uvođenje instalacija i ona bi trebala u nekom skorijem periodu da bude puštena u rad”, zaključio je Kentera.