18-05-2023

Vršnjačko nasilje: Problem sa kojim se moraju udruženo boriti država, obrazovne institucije i roditelji

Vršnjačko nasilje u školama i van njih problem je sa kojim se moraju udruženo boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Tim povodom u SMŠ "Danilo Kiš" održan je sastanak kolektiva radi pooštravanja mjera u cilju suzbijanja vršnjačkog nasilja.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Metode kojima se stvara bezbjedno okruženje u SMŠ "Danilo Kiš" svakodnevno se usavršavaju kako bi bile još efikasnije i kako do neželjenih situacija i vršnjačkog nasilja nikada ne bi došlo.

"Rezultati tog sastanka koji su inicirani bili su da direktor i škola preuzmu instrumente svoje nadležnosti obezbjeđenje školskih dvorišta, provjeru video nadzora, pojačano dežurstvo svih nastavnika u cilju bolje kontrole hodnika i samog dvorišta škole, a sve u cilju veće bezbijednosti djece i negdje je to poslednjih mjeseci pojačano dežurstvo i nadzor. Dvorišta škole su u večernjim satima zaključana, tamo gdje je to moguće. Tamo gdje nisu ograđena, čeka se pomoć Opštine ili Ministarstva, kako bi bila sakupljena novčana sredstva i dvorišta se ogradila", kazao je Pavle Kentera predsjednik ŠO SMŠ "Danilo Kiš" u emisiju Polis.


Foto: Printscreen

Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima, pa je tako preko članova Savjeta roditelja zatražen i pojačan nadzor djece.

"Zatražen je i pojačan nadzor preko ćlanova Savjeta roditelja kako djeca nakon časova ne bi bila na ulici ili kako bi znali gdje se i u kom trenutku njihova djeca nalaze. Takođe, Komunalna policija i službenici MUP-a su tada obećali da će u periodima velikih odmora kao i u večernjim satima obilaziti škole i školska dvorišta i svojim nadzorom vršiti prevenciju i nasilja i svih negativnih pojava koje se dešavaju u našoj školi, kazao je on.

Kentera navodi da je neophodno provjeravati mobilne telefone djece kao i sadržaj koji prate.

"Naravno da se djeci ne mogu ukinuti, i možda i ne treba da se ukine telefon ali se mora kontrolisati šta djeca gledaju. Mnogo je tih izazova koji se pojavljuju na društvenim mrežama, a djeca slijedeći popularnosti i sve što se propagira, često čine opasne stvari prije svega po svoj život. Tako da pozivam ovom prilikom roditelje da kontrolišu telefone djeci, da ograniče korišćeje mobilnih telefona", istakao je on.

Sve preventivne mjere za sad su kratkoročne, međutim kako bi se problem riješio neophodno je da pored nastavnog osoblja djelujemo svi zajedno, zaključuje Kentera.

D.Č.