08-03-2015

Klizište 8. marta

Klizište 8. marta | Radio Televizija Budva
foto: Sluzba zastite i spasavanja Budva


foto: Milos Franeta