29-06-2017

Ko je u pravu budvanski ili tivatski taksisti?

Budvanski taksisti, njih oko 50, obavili su protestnu vožnju od Budve do tivatskog aerodroma sa pamfletom na vozilima kojim pozivaju na poštovanje zakona Crne Gore.

Ko je u pravu budvanski ili tivatski taksisti? | Radio Televizija Budva

Protest je izazvan postupanjem tivatske Komunalne policije koja ne dozvoljava taksistima iz Budve da preuzimaju putnike sa tivatskog aerodroma.Gosti koji dolaze na tivatski aerodrom, kako su ranije pojasnili budvanski taksisti, prethodno sklapaju ugovore sa hotelskim kompanijama oko prevoza.

Budvanski taksisti se pozivaju na Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i član 57 u kojem, između ostalog, piše
da je "slobodni prevoz putnika i auto-taksi prevoz".

Na drugoj strani, Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat, ističe da je način obavljanja auto taksi prevoza kao kategorije slobodnog prevoza putnika, propisan posebnim članom 63 istog Zakona, u skladu sa čijim odredbama se mora i obavljati.

"Opštinska Služba postupa po ovom članu Zakona u kojem se kaže: auto taksi prevoz podrazumjeva u prvom redu unutrašnji tj.svojevrsni lokalni vid prevoza. Prevoznik licenciran na teritoriji jedne lokalne samouprave može vršiti prevoz unutar njenih administrativnih granica i povremeno sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu na teritoriju druge lokalne samouprave, a prema zahtjevu putnika. U ovom slučaju taksi prevoznik je dužan vratiti se praznog vozila i ne može na teritoriji druge lokalne samouprave koja mu nije izdala licencu preuzimati putnike iz te lokalne samouprave", objašanjavaju iz Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat.