08-02-2016

Kolašinci Izraelce uče kolo Oro

Njegovanje i prezentovanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa svakog mjesta ponaosob je neprocjenjivo blago koje turisti cijene i traže.

Kolašinci Izraelce uče kolo Oro | Radio Televizija Budva

KUD “Mijat Mišković” iz Centra za kulturu Kolašin, pored njegovanja kulturne baštine, ove zime su grupe Kineza i Izraelaca naučili da pjevaju ali i da igraju tradicionalni oro.

Sa umjetničkim rukovodiocem Davorom Sedlarevićem, o ovim temama ali i saradnji sa hotelijerima razgovarala Branka Čvorović.