03-04-2024

Komunalna policija apelovala na vlasnike objekata u Starom gradu da poštuju Odluku o komunalnom redu

Komunalna inspekcija i policija Budva uputila je apel svim vlasnicima ugostiteljskih, poslovnih i drugih objekata u zoni Starog grada u kojem su naveli da je, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, zabranjeno postavljanje uređaja za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnog prostora, kao i u unutrašnjosti prozora i štokova.


Foto: Pexels


"Ovim putem ukazujemo svim privrednim društvima, preduzetnicima i fizičkim licima, da u roku od 15 dana, od dana objavljivanja postupe shodno članu 39. tačka 9. navedene odluke. Nakon isteka datog roka ovaj organ će vršiti nadzor i preduzimati upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti", kazali su iz Komunalne inspekcije i policije.