26-02-2024

Konferencija „Revizija završnog računa budžeta države“ 28. i 29. februara u Budvi

Državna revizorska institucija Crne Gore uz podršku SIGMA-e biće domaćin Konferencije „Revizija završnog računa budžeta države“, koja će se održati 28-29. februara 2024. godine u Budvi.

Konferencija „Revizija završnog računa budžeta države“ 28. i 29. februara u Budvi | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Ova Konferencija se organizuje pod okriljem Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU uz podršku SIGMA-e.

Djelotvornom kontrolom i nadzorom nacionalnog budžeta kroz objektivan i stručan rad vrhovnih revizorskih institucija (VRI) jača se kredibilitet i transparentost upotrebe i potrošnje javnih sredstava. Revizorski izvještaj kao izvor pouzdanih i kredibilnih informacija o zakonitosti i tačnosti izvršenja nacionalnog budžeta treba da doprinese unaprjeđenju procesa upravljanja budžetom i kvalitetnom donošenju odluka u fazi planiranja i izvršenja budžeta. Efikasna međuinstitucionalna komunikacija, saradnja i koordinacija između vrhovnih revizorskih institucija i ministarstva finansija jeste od suštinskog značaja za jačanje budžetskog sistema i dobro funkcionisanje sistema upravljanja javne potrošnje. Konferencija će pružiti priliku predstavnicima vrhovnih revizorskih institucija i ministarstva finansija da u okviru panel sesija razmjene ideje o strateškim mogućnostima za dodatno jačanje rezultata i uticaja revizije završnog računa budžeta države.

Na otvaranju Konferencije će govoriti:

predsjedavajući Senatom, senator DRI, Nikola N. Kovačević,
ministar finansija, Novica Vuković i
zamjenik direktora SIGMA Programa Bianca Breteche.

Otvaranje konferencije predviđeno je 28. februara u 9 časova i otvoreno je za javnost. Prethodna akreditacija predstavnika medija je obavezna. Akreditacija se može izvršiti na bazi registracije putem e mail adrese marija.zugic@dri.co.me.

Krajnji rok za registraciju je utorak, 27. februar 2024. godine do 10 časova.