26-07-2022

Krapović: Pozivam građane Budve i cijele Crne Gore da isprate neprirodni politički blud URE i DF-a sjutra u Budvi

Potpredsjednik i poslanik Demokratske Crne Gore, Dragan Krapović povodom sjutrašnje sjednice Odbora povjerenika Opštine Budva, obratio se premijeru Dritanu Abazoviću, ministru javne uprave Marašu Dukaju i predsjedniku Odbora povjerenika Nebojši Juškoviću.


Foto: Demokrate

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Imajući u vidu da će sjednica Odbora povjerenika Opštine Budva održati sjutra, 27.07.2022. godine na kojoj će se, između ostalog naći i Predlog rješenja o davanju saglasnosti na izbor potpredsjednika Opštine Budva, smatram to veoma problematičnim i sa aspekta poštovanja zakona, ali i sa političkog aspekta, koji će prouzrokovati probleme u Budvi koje niko ne želi, pogotovo ne u ovom dobu godine tj. tokom trajanja turističke sezone.

Koristim priliku da Vas podsjetim da je i 41. Vlada Crne Gore na sličan način prvo pokušala protivno Ustavu i zakonima Crne Gore da instalira političke predstavnike DPS-a tada za lokalnu vlast pa je na kraju to završeno nestabilnostima i oštrom političkom polarizacijom u Budvi i teškim posljedicama po građane Budve i Crne Gore.

Jasno je da je Vlada a posebno nelegitimni premijer Abazović imao ključan upliv u izbor članova Odbora povjerenika Opštine Budva upravo kandidujući dva kandidata koji su partijski obojani. Riječ je o članici Vujošević koja je kadar URE, koja je trenutno na poziciji VD direktorice Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, dok je drugi kandidat član DF-a, gospodin Nišavić. Slično su uradili i drugi ministri u Vladi, kao i generalni sekretar Vlade, kandidujući takođe ljude koji imaju partijske afilijacije.

Veoma je problematično da kandidat za potpredsjednika Opštine Budva bude gospodin Milo Božović, prvi na listi DF-a na lokalnim izborima u Budvi zakazanim za 23. oktobar tekuće godine, a evo i zašto:

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 2008. godine koji jednim dijelom tretira ovu problematiku.

Nadalje, skupština je predstavnički organ građana čiji se članovi, odnosno odbornici biraju od strane građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava.

U cilju jasnijeg uspostavljanja mehanizma efikasnog nadzora centralnih organa nad zakonitošću rada i akata organa lokalne samouprave propisano je da, ukoliko skupština ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, Vlada će upozoriti skupštinu da u određenom roku obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze.

Ako skupština, u roku , iz stava 1 ovog člana ne uspostavi obavljanje svojih funkcija, odnosno ne izvrši zakonom utvrđene obaveze, Vlada će, na predlog ministarstva, raspustiti skupštinu. U slučaju raspuštanja skupštine, funkciju skupštine do konstituisanja nove skupštine vrši odbor povjerenika kog imenuje Vlada.

Ova rješenja su predložena u svijetlu preporuka sadržanih u Analizi o funkcionisanju lokalne samouprave u Crnoj Gori, kao i člana 8 stav 3 Evropske povelje o lokalnoj samoupravi kojim se propisuje da svaki vid upravnog nadzora nad radom lokalnih vlasti ima za cilj da se obezbijedi usklađenost sa zakonom i ustavnim načelima.

Član 8 stav 3 Evropske povelje o lokalnoj samoupravi propisuje da će se upravni nadzor nad radom lokalnih vlasti, vršiti na način kojim će se obezbijediti da intervencija kontrolnog organa bude u srazmjeri sa značajem interesa koji se štiti. Iz gore navedenog jasno je da, nadležnost Odbora povjerenika jeste da odblokira rad lokalne Skupštine i samim tim da donosi isključivo odluke radi ostvarivanja prava građana ili sprečavanja nastanka eventulne materijalne štete.

Odbor povjerinika kao tijelo koje imenuje Vlada CG ne smije narušavati pravo na samostalnost lokalne uprave i pravo lokalnih vlasti da, u zakonskim okvirima, uređuju i upravljaju značajnim dijelom javnih poslova iz svoje nadležnosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Odbor povjerenika nema mandat da kreira javne politike, usvaja strategije razvoja, a pogotovo ne da da daje saglasnost na političke odluke poput predmetnog Rješenja o davanju saglasnosti na izbor potpredsjednika Opštine, jer je to tehničko tijelo koje u prelaznom periodu do održavanja izbora donosi odluke neophodne za ostvarivanje prava građana.

Takođe, iskreno se nadam da se predsjednik i članovi Odbora neće upustiti u kršenje zakona te da neće drastično poremetiti političku situaciju u Budvi davanjem saglasnosti na izbor gospodina Božovića.

Izgleda da sam se uzalud nadao da gospodin Božović neće sebi dozvoliti da na ovaj način bude izabran za potpredsjednika Opštine Budva jer je cijela situacija degradirajuća za njega lično, po mom skromnom mišljenju.

Posebno pozivam građanke i građane prije svega Budve kao širu javnost Crne Gore da obrati pažnju na sjutrašnju sjednicu Odbora povjerenika, kao i predstavnika međunarodne zajednice u Crnoj Gori, posebno predstavništva EK u Crnoj Gori koje ću i sam upoznati sa ovim problemom zvanično.

Posebno je važno da se građanima i ukupnoj javnosti ukaže na nelogičnost da Vlada koju vodi URA, preko Odbora povjerenika u kojem dominiraju kadrovi URE i DF-a, bira prvog na listi DF-a u Budvi za potpredsjednika Opštine i tako postavi kandidata DF-a na poziciju moći, koju će definitivno koristiti tj zloupotrebljavati u korist liste koju predvodi a po mojim informacijama i u korist URE.

Da zaključim, URA i DF treba da budu pošteni prema građanima i formiraju predizbornu koaliciju jer više nije pitanje koga će od ta dva subjekta građani glasati, imajući u vidu da su URA i DF sada jedno te isto u Budvi. Jasno da je ovaj prikriveni koalicioni aranžman dogovoren van granica Crne Gore i sa ciljem da udruženim snagama pariraju Listi Demokrata koju predvodim u Budvi, međutim cijenim da i u slučaju da svoje zamisli sprovedu u dijelo, to im svakako neće pomoći jer će građani Budve koje pozivam da isprate ovaj neprirodni politički blud izmedju URE i DF-a, ipak dati zadnju riječ.