20-07-2015

Kvalitet vode na tri od 90 kupališta van propisanih granica

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode, koje su urađene 15. i 16. jula na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, pokazuju da je na 85 kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, na 2 kupališta K2 klase, dok je na 3 kupališta voda bila van propisanih granica, saopšteno je iz JP Morsko dobro.

Kvalitet vode na tri od 90 kupališta van propisanih granica | Radio Televizija Budva

Na tri mjesta voda je bila van propisanih granica i to u opštini Budva na kupalištu ispred Hotela "Palas" i na kupalištu "25A" u Petrovcu, te u opštini Tivat, na kupalištu hotela "Palma".

Na ovim kupalištima, Institut za biologiju mora sprovodi postupak ponovnog uzorkovanja i analize uzoraka radi utvrđivanja postojanja zagađenja. O kvalitetu vode na datim lokacijama obaviješteni su zakupci kupališta, koji su istakli crvenu zastavicu do dobijanja rezultata ponovljenog uzorkovanja koje je u toku.

O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti korisnike i javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na internet portalu www.morskodobro.com.