14-04-2014

Organizacija kupališta u 2014. godini

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva sve korisnike kupališta da učestvuju na Danu otvorenih vrata, koji će se održati u utorak, 15. aprila 2014. godine, u hotelu "Splendid" u Bečićima, sa početkom u 11 časova.

Organizacija kupališta u 2014. godini | Radio Televizija Budva

"Koncept organizacije Dana otvorenih vrata podrazumijeva tematski organizovane punktove (stolove) na kojima će predstavnici relevantnih institucija pružiti sve neophodne informacije u vezi pripreme i organizacije kupališta, a u neposrednom razgovoru sa njima ujedno možete postaviti i konkretna pitanja", kazala je PR JP Morsko dobro, Jelena Jelušić.

Neke od tema na punktovima biće korišćenje morskog dobra u skladu sa zakonskim propisima, organizacija kupališta, postavljanje privremenih objekata, izdavanje Odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištima, kontrola ispunjenosti uslova na kupalištima, te aktivnosti i djelatnosti na kupalištima, organizacija spasilačke službe za plažama, uslovi i termini za ovjeru već postojećih licenci, obuka novih spasilaca, kriterijumi za učešće u Programu Plava zastavica, prijava novih plaža za pilot fazu programa, 10. maj 2014. godine – velika akcija čišćenja obale, načini i mogućnosti uključivanja zakupaca u akciju, prezentacija aktivnosti vezanih za sakupljanje otpada iz mora, mogućnost uključivanja zakupaca plaža u ativnosti projekta.