04-03-2024

Ljetnja škola srpskog jezika od 7. do 28. jula u Budvi i Nikšiću

Matica srpska, Društvo članova u Crnoj Gori sa saradnicima (Opština Nikšić, TO Nikšić, Opština Budva, TO Budva i NVO "Prijatelji Nikšića”) organizuje od 7. do 28. jula. 2024. godine Ljetnju školu srpskog jezika i kulture za strance u Nikšiću i Budvi. Zainteresovani treba da se prijave najkasnije do 9. maja 2024. godine.


“Škola je namijenjena studentima srpskog/srpskohrvatskog jezika (evropskih i svjetskih univerziteta), srpskoj dijaspori i svim zainteresovanim osobama starijim od 18 godina. Nastava, na prvom mjestu, podrazumijeva učenje srpskog jezika (ekavski i ijekavski izgovor, govorne vještine, pisanje, gramatički i leksički sistem) i biće organizovana u tri nivoa (početni, srednji i napredni). Predviđena su i predavanja univerzitetskih profesora iz oblasti srpske književnosti, filma, istorije Srba i srpskog jezika, istorije Crne Gore, umjetnosti, nauke i religije. Organizatori su se i ove godine potrudili da ponude kvalitetan i raznolik sadržaj, tako da će biti upriličene i mnoge vannastavne aktivnosti — boravak na Crnogorskom primorju (u Budvi od 24. do 28. jula), obilazak Žabljaka i Crnog jezera, Pivskog jezera, posjeta manastiru Ostrog i obilazak kulturnoistorijskih znamenitosti Crne Gore, pjesničke i filmske večeri, festivali, koncerti i učenje narodnih igara”, navodi se u pozivnici za prijavu Matice srpske.

Zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular, koji mogu preuzeti na linku i da pošalju kratko motivaciono pismo (do 1 000 karaktera). Motivaciono pismo mogu pisati na srpskom, engleskom, ili ruskom jeziku. Tražene podatke šalju na mejl adresu skolasrpskog.niksic@gmail.com najkasnije do 9. maja 2024. godine, a o prijemu će biti obaviješteni najkasnije do 16. maja 2024. godine. Broj polaznika je ograničen na 30. Svi učesnici koji polože završni test dobijaju diplome Matice srpske – Društva članova u Crnoj Gori o uspješno pohađanoj Ljetnjoj školi.

Za sve dodatne informacije o ljetnjoj školi elektronska adresa je skolasrpskog.niksic@gmail.com

Izvor: Mitropolija crnogorsko primorska