17-12-2017

Majke sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom i poljoprivredom imaće pravo na naknadu

"Vlada se opredijelila da retroaktivno ovoj kategoriji lica isplati naknade od 1. jula do 31. decembra i tu svrhu opredijeliće 205,5 hiljada eura”, kazao je Purišić

Majke sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom i poljoprivredom imaće pravo na naknadu | Radio Televizija Budva

Korisnice naknada sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom ili poljoprivredom imaće pravo na mjesečnu naknadu, predviđeno je izmjenama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila.

O tome će se početkom iduće sedmice izjasniti članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalna pitanja i Zakononodavnog odbora, a poslanici na sjednici koja počinje u četvrtak.

Korisnice naknada koje su, radi ostvarivanja tog prava prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje i brisane su iz odgovarjaćih registara, imaće pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 193 eura, sa pripadajućim doprinosima od 34 eura.

"Takvih korisnica, prema evidenciji centara za socijalni rad, ima ukupno 143, odnosno 88 preduzetnica i 55 poljoprivrednica“, rekao je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Puršić.

Prema njegovim riječima, godišnji fiskalni efekat ove mjere će biti oko 408,7 hiljada eura.

"Vlada se opredijelila da retroaktivno ovoj kategoriji lica isplati naknade od 1. jula do 31. decembra i tu svrhu opredijeliće 205,5 hiljada eura”, kazao je Purišić, krajem novembra, kada je Vlada utvrdula izmjene Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda.

On je kazao da su precizirane norme koje se odnose na dokumentaciju koju treba pribaviti, i utvrđen je dodatni rok od 30 dana da preduzetnice i poljoprivrednice obnove svoj zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju.

Vlada je predložila da se ove izmjene usvoje po skraćenom postupku kako bi se "prepoznale“ korisnice prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece čija prava zakonom nijesu bila precizirana, odnosno otklonile štetne posljedice za njih.

Izvor: Mina