01-05-2020

Medicinski fakultet: Predispitne provjere oslobodiće studente dijela gradiva

Predispitne provjere znanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) biće organizovane na predmetima čiji sadržaji to dozvoljavaju, elektronskim putem, sve dok traju privremene mjere u vezi sa novim koronavirusom, kazala je podekanica za nastavu Aleksandra Božarić Vuksanović.


Foto: UCG

"Za one predemte na kojima nije moguće organizovati provjere znanja, zbog specifičnosti i vrednovanja kliničkih vještina, prestankom mjera, biće organizovane u prostorijama Medicinskog fakulteta", rekla je Božarić Vuksanović.

Ona je istakla da će se voditi računa o opterećenosti studenata.

"Odlukom Senata UCG je predviđeno da ukoliko se polaganjem predispitnih obaveza studenti oslobađaju dijela gradiva, polaganje će biti organizovano u posebnom terminu prije ispita ili zajedno sa ispitom", objašnjava Božarić Vuksanović.

Na Medicinkom fakultetu, predispitne provjere znanja elektronskim putem, realizovane su, uz ideje i predloge unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanje studentskih znanja prema standardima.

"One se ne mogu se procentualno izražavati s obrizom na to da Medicinski fakultet ima pet studijskih programa usmjerenih na zdravlje ljudi", kazala je Božarić Vuksanović.

Na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta teorijska i praktična nastava se održavala prema modelima koje je predložio Univerzitet.

"U interesu studenata, a sa ciljem kvaliteta održavanja kontinuiteta nastavnog procesa, nastavnici i saradnici koriste, kao i do sada, kombinovane modele učenja uz interakciju sa studentima putem telefona i mejla, a uz apsolutnu dispoziciju studentima", navodi Božarić Vuksanović.

Studenti svih studijskih programa Medicinskog fakulteta, smatra ona, su izuzetno odgovorno i savjesno pristupili konceptu učenja na daljinu.

"Vjerujemo da će kao i do sada odgovoriti svim predviđenim zadacima kao što su i predispitne provjere znanja", zaključuje Božarić Vuksanović.


Izvor: MINA News