08-02-2016

Snježni Kolašin u nježnim rukama

Na političkoj sceni Crne Gore i dalje je procentualno mnogo manje žena u odnosu na muškarce. Kad je riječ o odbornicama, poslanicama i izvršnim organima političkih partija taj procenat se kreće oko 15, dok od 23 opštine, žene vode samo dvije i to Herceg Novi i Kolašin.

Snježni Kolašin u nježnim rukama | Radio Televizija Budva

Primjer kolašinskog lokalnog parlmenta sa više od 30% žena i gdje je po prvi put, na čelu opštine žena uz pet žena koje su u izvršnoj vlasti, ukazuje da se ipak nešto mijenja, čak i u sredinama gdje je to donedavno bilo nezamislivo.

Tim povodom sa predsjednicom Opštine Kolašin Željkom Vuksanović je, nedavno boraveći u Kolašinu, razgovarala Branka Čvorović.