12-04-2021

Izvršni odbor NTO CG danas razriješio dužnosti direktoricu Željku Radak-Kukavičić

Prilikom analize poslovanja NTO-a , utvrđeno je nekoliko elemenata nesavjesnog, nemarnog i nepravilnog obavljanja dužnosti. Za vršioca dužnosti direktora NTO odabrana je dr Ana Marković-Tripković, dosadašnja šefica Kancelarije za evropske integracije i saradnju u Opštini Budva.

Izvršni odbor NTO CG danas razriješio dužnosti direktoricu Željku Radak-Kukavičić | Radio Televizija Budva

Foto: NTO

Kako je navedeno u saopštenju NTO CG dostavljenom medijima primarno, predmet analize bio je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji vezano za aktivnosti na promociji Crne Gore kao turističke destinacije, koji je 2017. godine zaključen između NTO-a i Montenegro Airlines u iznosu od 3,6 miliona eura, koji je NTO u kompletnom iznosu uplatila avansno.Predmetni ugovor je do sada bio pod oznakom tajnosti, iako su predmet istog promotivne aktivnosti, koje se po svom karakteru, kako je navedeno, ne mogu tretirati kao tajne.

" U analizi ovog Ugovora, kao i njegove realizacije, utvrđeno je sljedeće:

-Netransparentnost namjene sredstava jer predmetni ugovor nije sadržao specifikaciju usluga sa pratećim cjenovnikom. To znači da unaprijed nije precizirano na osnovu čega su formirane cijene za date usluge koje se kasnije pojavljuju u izvještajima o sprovedenim aktivnostima Montenegro airlines-a.

-Naime, za 2019.godinu i 9 mjeseci 2020.godine za brendiranje na spoljnoj strani 5 aviona izdvojeno je 420,000 euraa, dok je za brendiranje zaglavaka na sjedištima aviona utrošeno 315,000 eura. Brendiranje poslovnica u inostranstvu koštalo je 108,000€, a brendiranje aerodromskih šaltera 84,000 eura. Promocija u tri broja Inflight Luxury magazina plaćena je 27,000 eura, a promocija putem sajta MA za 2019.godinu čak 72,000 eura.

-Dalje, ugovorene obaveze MNA nijesu u potpunosti realizovane u toku 2020. godine, jer je u martu 2020. godine komercijalni avio saobraćaj obustavljen. Ipak, MA je organizaciju specijalnih letova za povratak naših državljana u CG zbog pandemije koronavirusa, tretirao kao komercijalne letove iako je jasno da to nijesu, i uračunao u promotivne aktivnosti koje su samim tim i naplaćene. Po ovom osnovu NTO CG nije inicirala ni smanjenje fakture, a ni raskid Ugovora.

Takođe, sredstva za promociju za potrebe NTO CG na društvenim mrežama – Facebook i Instagram u iznosu od 60,000 eura za 2019.godinu, kao i 45,000 eura za 9 mjeseci 2020.godine su samo još jedan prikaz nedomaćinskog trošenja sredstava.

Dodatno, važno je istaći da je Državna revizorska institucija dala uzdržano mišljenje na realizaciju avansa MNA, jer NTO CG nije pravovremeno dostavila dopunjeni Izvještaj za 2019. godinu iz kojeg se detaljnije može vidjeti namjena utrošenih sredstava, čime ujedno nije realizovana preporuka DRI u predviđenom roku.
Nesavjesno poslovanje utvrđeno je i u realizaciji javne nabavke za usluge zakupa poslovnog prostora u kojima je smještena NTO CG , jer su definisanjem uslova poput onih da prostor mora biti u precizno navedenoj katastarskoj opštini, mora posjedovati dva lifta, i slično eliminisani svi poslovni prostori koji se nalaze van gradskog jezgra ili koji se nalaze na prizemlju i ne posjeduju dva lifta.

Definisani tenderski uslovi su neobjašnjivi sa aspekta potreba poslovanja NTO. Na tenderu je bio samo jedan ponuđač, „Bistrica Clean energy“, čije se prostorije, koje zakupljuje NTO, nalaze u hotelu Hilton. Vrijednost zakupa definisana je ugovorom u iznosu od 60,000 eura godišnje.

Prošle godine Crna Gora je imala najveći ekonomski pad u Evropi, čemu je znatno doprinijela odluka prethodne Vlade o zatvaranju granica tokom ljetnje sezone, ali i neadekvatna turistička promocija države na emitivnim tržištima.

Vrijeme je Crna Gora dobije odgovarajuću promociju i da stanemo na put svakom nesavjesnom vršenju dužnosti. Građani moraju znati na koji način se troši njihov novac." navedeno je u saopštenju NTO CG.

Za vršioca dužnosti direktora NTO odabrana je dr Ana Marković-Tripković, dosadašnja šefica Kancelarije za evropske integracije i saradnju u Opštini Budva. Tripković posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti turizma. Odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Strateško upravljanje razvojem turizma Crne Gore” , a bila je i prodekan i docent na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, kao i Fakultetu za turizam u Baru. Bila je angažovana i na brojnim projektima iz oblasti turizma , među kojima su „Vidovi održivog turizma NP Skadarsko jezero“ i „Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore“.

"Sa ovim kadrovskim promjenama, stvoreni su preduslovi da se u najskorijem periodu redizajnira strategija turističke promocije čime će Crna Gora biti pozicionarana i prepoznata kao sigurna turistička destinacija." , navedeno je saopštenju NTO CG.


(Mina)