08-12-2023

Međunarodna konferencija u Budvi; Grdinić: Nedostatak povjerenja uzrok izostanka saradnje između Vlade i civilnog sektora

Drugog dana međunarodne konferencije “Razmjena znanja i ideja za otvorenu i transparentnu upravu u Crnoj Gori” koju organizuje Nacionalni demokratski institut (NDI) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave razmatrano je nekoliko tema, kao što su saradnja civilnog sektora sa Vladom, borba protiv klimatskih promjena, pristup pravdi i slobodan pristup informacijama.

Međunarodna konferencija u Budvi; Grdinić: Nedostatak povjerenja uzrok izostanka saradnje između Vlade i civilnog sektora | Radio Televizija Budva

Foto: Media Biro

“Razlog za izostanak saradnje između Vlade i civilnog sektora je nedostatak povjerenja pa se često dešava da na otvorene pozive za davanje komentara i učešće u procesu javnih rasprava državne institucije ne dobiju nikakvu povratnu informaciju od civilnog društva i građana i građanki”, rekla je Jelena Grdinić, generalna direktorica u Ministarstvu pravde Crne Gore. “Trudimo se da radimo na većem povjerenju i većoj saradnji između Vladinog i nevladinog sektora”, dodala je Grdinić.

Iz civilnog sektora kažu da nedostatak povjerenja dolazi zbog toga što često javne rasprave nijesu napravljene na način da to bude dijalog između ravnopravnih partnera. “Nekad je to samo formalno stavljanje dokumenta na uvid javnosti, bez stvarne namjere da se glas ekspertske i šire javnosti čuje”, smatra Ivana Vojvodić, direktorica NVO “Juventas”.

Tokom panela istaknuto je da je problem još izraženiji kada je riječ o uključivanju marginalizovanih grupa, zbog toga što ove grupe imaju limitiran pristup informacijama o javnim raspravama i drugim prilikama za uključivanje. Takođe, način na koji se vrši izbor predstavnika i predstavnica civilnog sektora u radnim grupama ne omogućava da se glas svih krajnjih korisnika i korisnica čuje, zato što je broj mjesta ograničen, pa tu najčešće učestvuje manji broj organizacija civilnog društva.

Učesnici i učesnice su saglasni da državne institucije moraju da obezbijede mogućnosti i platforme za uključivanje svih zainteresovanih strana i da prijedloge koje dobiju u toku procesa konsultacija iskoriste kako bi poboljšali relevantna zakonska rješenja.

U okviru drugog panela koji je bio posvećen borbi protiv klimatskih promjena, učesnici i učesnice iz Crne Gore i inostranstva govorili su o načinima na koje Vlada i lideri i liderke civilnog društva mogu da promovišu transparentnost, odgovornost i učešće građana i građanki, čime bi se odgovorilo na izazove kao što su pošumljavanje, upravljanje otpadom i zelena infrastruktura. Lideri i liderke Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori spojili su najbolje prakse i iskustva zemalja u regionu, ali i ona globalna kako bi potencirali nove obaveze za predstojeći nacionalni akcioni plan za Partnerstvo za otvorenu upravu.

Tokom diskusije koja se vodila na temu slobodnog pristupa informacijama i otvorenih podataka konstatovano je da postoji značajan prostor za napredak u toj oblasti i da je potrebno usvajanje novog zakona koji bi trebalo da napravi iskorak u odnosu na postojeće stanje.

Iz Instituta Alternativa kazali su da je otvorena i transparentna javna uprava prioritetni cilj za koji se godinama zalažu. Dragana Jaćimović, istraživačica javnih politika u toj organizaciji ističe da su od samog početka inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu bili fokusirani na tu ideju, a nedavno su zajedno sa NDI dali podršku kreiranju novog Nacionalnog akcionog plana. Osim toga, Institut već godinama radi na otvaranju budžetskih podataka i na sajtu “Moj novac” su javno objavljivali na šta se troši novac građana I građanki.


Foto: Media Biro

Građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić istakla je da je “trenutno stanje kada je riječ o pristupu informacijama nezadovoljavajuće iz velikog broja razloga, ali definitivno je prvi naredni korak usvajanje novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji treba da izbriše brojna neustavna rješenja koja su trenutno u zakonu, a takođe da napravi neke iskorake”. Dodala je da takav iskorak nudi globalna inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu, uz mnogo rješenja u vezi sa tim kako da promijenimo model upravljanja u svim oblastima od javnog interesa, da pređemo sa jednog arbitrarnog i samovoljnog tipa donošenja odluka na način koji je mnogo više predvidljiv, stručno utemeljen u znanju, činjenicama i podacima.

Produktivnim diskusijama tokom dva dana održavanja konferencije “Razmjena znanja i ideja za otvorenu i transparentnu upravu u Crnoj Gori” poslata je jasna poruka da se samo većom transparentnošću i odgovornošću može unaprijediti kvalitet javnih politika što je od izuzetnog značaja za sve građane i građanke.


(Media Biro)