22-06-2023

MERT raspisao javni poziv za izbor agenta domena .me

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma raspisalo je javni poziv i objavilo dokumentaciju za izbor agenta registracije nacionalnog internet domena Crne Gore.


Foto: MERT

U pozivu se navodi da se agent bira na period od pet godina uz mogućnost produženja za isti period.

“Pravo učešća na javnom pozivu ima svako preduzeće ili konzorcijum koji zadovolji uslove definisane u ovom javnom pozivu i dokumentaciji. Učesnik po ovom javnom pozivu ne može biti član više od jednog konzorcijuma, formiranog radi podnošenja ponude”, navodi se u saopštenju.

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od devet do 14 sati zaključno sa 10. julom do 14 sati, neposrednom predajom ili kurirskom poštom.

Pozivom su definisani minimalni uslovi za učešće, pa je tako procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije premium domena u visini od najmanje 60 odsto, a procenat Vlade Crne Gore u ukupnim prihodima od registracije domena koji nijesu premium ili rezervisani u visini od najmanje 35 odsto.

Agent mora biti i akreditovani registar sa najmanje pet miliona prodatih domena na dan podnošenja prijave, najmanje pet godina iskustva u registraciji domena, mrežom od najmanje deset hiljada prodajnih kanala koji pokrivaju tri različita svjetska jezika.

Podnosilac ponude može podnijeti samo jednu ponudu, dok u ponudi nije dozvoljeno postavljati varijacije ili uslove.

Da bi se razmatrala, ponuda mora sadržati informacije o podnosiocu ponude, reference podnosioca ponude, potvrdu o ispunjenju uslova navedenih u pozivu, tehničko rješenje u skladu sa tehničkim uslovima iz dokumentacije, finansijski i marketinški plan, kao i garanciju ponude.

Uz ponudu, podnosilac mora podnijeti bezuslovnu bankarsku garanciju ponude u korist Vlade Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, naplativu na prvi poziv.

Kvalitet finansijske ponude vrednuje se sa 70 bodova, a reference ponuđača sa 30 bodova.

Za otkup dokumentacije potrebno je uplatiti pet hiljada EUR na račun Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, a za uplatu iz inostranstva za Ministarstvo finansija Crne Gore, kod Crnogorske komercijalne banke.

Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku, pri čemu ponuda može biti dostavljena i na engleskom jeziku uz prevod na crnogorski. U slučaju razlike, nerazumijevanja ili pogrešnog razumijevanja, ili bilo kog drugog razloga, verzija na crnogorskom jeziku ima prednost.

Zahtjevi za dodatna pojašnjenja ovog javnog poziva ili dokumentacije moraju pristići najkasnije sedam dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, na adresu ili elektronskom poštom. Na zahtjeve za dodatna pojašnjenja koji pristignu poslije ovog roka neće se odgovarati.

Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani podnosioci ponuda, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, biće održano 11. jula u deset sati.

Konačna odluka po ovom javnom pozivu biće donijeta u roku od 20 dana od javnog otvaranja ponuda.

Komisija za raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za izbor Agenta registracije nacionalnog Internet domena .me ima pravo u svakom trenutku odustati od odlučivanja po ovom javnom pozivu ili ga oglasiti neuspjelim, bez bilo kakve obaveze naknade učesnicima po bilo kom osnovu.


(MINA Business)