20-05-2021

Mikijelj: U saradnji sa lokalnom zajednicom rješavaćemo dugogodišnje probleme u Ulcinju

Danas je u prostorijama Javnog preduzeća Morsko dobro upriličen sastanak sa predstavnicima Opštine Ulcinj, na kome su prisustvovali predsjednik Opštine Aleksandar Dabović, sekretar za investicije Agron Ibrahimi, šef kabibineta predsjednika Vaso Radović, predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra Blažo Rađenović, direktor Mladen Mikijelj i Omer Barjaktari.

Mikijelj: U saradnji sa lokalnom zajednicom rješavaćemo dugogodišnje probleme u Ulcinju | Radio Televizija Budva

Direktor Mladen Mikijelj, izrazio je spremnost Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore da u saradnji sa lokalnom zajednicom krene u rješavanju dugogodišnjih problema koji su prisutni na teritoriji opštine Ulcinj.

"Formiranjem posebne jedinice „Morskog dobra“ u Opštini Ulcinj na čijem čelu će biti gospodin Omer Barjaktari, doprinjećemo efikasnijem radu na obostrano zadovoljstvo", kazao je Mikijelj.

Predsjednik Opštine Ulcinj je upoznao prisutne sa trenutnom situacijom i problemima koji se nalaze u zoni morskog dobra u toj opštini, stavljajući akcenat na urgentnost rešavanju tekućih problema koji se tiču postavljanja rasvjete na više lokacija, asfaltiranje dijela od bivšeg hotela „Galeb“ do „Albatrosa“, anexima ugovora sa zakupcima i postavljanje info punkta na Adi Bojani.

Predsjednik Upravnog odbora Blažo Rađenović i Mladen Mikijelj usaglasili su se da je neophodno osposobiti info punkt na Adi Bojani za ovu godinu, a skladu sa zakonskim odredbama pronaći rešenje, kako bi spremno dočekali turističku sezonu.

"Potrebno omogućiti zakupcima da zaključe Anex ugovora bez tehničkog prijema, te da im se izdaju privremena rešenja i produži ugovor o zakupu kako bi na brži i lakši način došli do rešenja o radu za 2021. godinu, jedna je od tačaka koja će se biti stavljena na Dnevnom redu Upravnog odbora, a uz prethodnu saglasnost Opštine koja će biti upućena Odboru", zaključio je Rađenović.

Kako je saopšteno, saradnja Opštine Ulcinj sa „Morskim dobrom“ nije bila na zavidnom nivou u predhodnom periodu, zbog neažurnosti i loše komunikacije koja je postojala sa obije strane, u nadi da će se to promjeniti samom činjenicom da će „Morsko dobro“ imati posebnu jedinicu u tom gradu, istakao je Dabović.

Posebna zabrinutost lokalne samouprave odnosi se na uređenje pješačke staze od hotela „Albatros“ do rta Đerane.

Uzimajući u obzir da „Morsko dobro“ ima potpisan ugovor sa projektantom, te da je neophodno ubrzati sam postupak završetka radova na pomenutoj lokaciji.
Uređenje pristaništa u podnožju zidina Starog grada „Velika Skela“ jedan je od najvažnijih projekata koji će se raditi na teritoriji ulcinjske opštine.

Uprava Javnog preduzeća očekuje da će se sa realizacijom ovog projekta otpočeti od septembra mjeseca, uzimajući u obzir da je izvođač putem Javnog poziva izabran za parterno uređenje u prethodnoj godini.

"Projekat izgradnje hotela „Jadran“, predstavlja višegodišnji problem na jednoj od najatraktivnijih lokaciji na poluostrvu Suka, a po osnovu ustupanja prava korišćenja i novčanog osnivačkog uloga „Morsko dobro“ raspolaže sa 5% vlasništva, te da bi se u narednom periodu trebalo pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih problema i pronalaženje strateškog partnera", kazao je Sekretar za investicije Agron Ibrahimi.

Direktor „Morskog dobra“ je obavjestio prisutne da će u narednih deset dana otpočeti sa sanacijom plaže na Adi Bojani koju će obaviti u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vojske Crne Gore.