05-04-2021

Mikijelj: Kroz realizaciju kapitalnih projekata poboljšati stanje na terenu duž cijele crnogorske obale

Zbog brojnih propusta u prethodnom mandatu, Javno preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na žalost ni ove godine neće na adekvatan način odgovoriti najvažnijem zadatku, pripremi predstojeće turističke sezone, istakao je direktor preduzeća Mladen Mikijelj. On je kazao i da će kroz novu sistematizaciju značajno smanjiti tekuće troškove, a samim tim uštedjeti oko 800.000 EUR za kapitalne projekte u narednom periodu.

Mikijelj: Kroz realizaciju kapitalnih projekata poboljšati stanje na terenu duž cijele crnogorske obale | Radio Televizija Budva

Foto: printscreen

Naglašava da je realizacija kapitalnih projekata i saradnja sa lokalnim samouprvama ključna kako bi se poboljšalo stanje na terenu duž cijele crnogorske obale.

Mikijelj je na funkciju direktora Morskog dobra stupio početkom prošlog mjeseca, a prema njegovim riječima, u trenutku preuzimanja predmetnog preduzeća dočekala ih je veoma kompleksna situacija.

"Nije bio u usvojen program korišćenja sredstava za 2021. godinu, nisu bili raspisani tenderi za izvođenje radova koji bi popravili stanje na terenu, nisu zaključeni aneksi sa licima koji su imali zakup plaža iz 2018. godine, to je taj petogodišnji plan zakupa plaža, niti su raspisani tenderi za zakup ostalih plaža duž cijele obale na primorju. Nažalost, takva praksa se neće ponavljati u narednom periodu. To su stvari koje su trebale već da se završe u januaru i siguran sam da ćemo tu praksu u narednom periodu promijeniti", rekao je Mikijelj gostujući u dnevno informativnoj emisiji Polis na TV Budva.

Nova sistematizacija će značajno smanjiti tekuće troškove

Već od prvog dana stupanja na funkciju izvršnog direktora preduzeti su odgovarajući koraci u cilju reorganizacije preduzeća, kako bi se obezbejdio dobar poslovni ambijent.

"Nova sistematizacija je već prethodne sedmice dostavljena Sindikatu zajedno sa novim kolektivnim ugovorom i programom socijalnog staranja za lica koja će ostati bez posla. Mišljenja sam da je u javnom preduzeću nekih četvrtina ljudi višak. Uvjeren sam da nova sistematizacija, gdje ćemo značajno smanjiti tekuće troškove, neće uticati na funkcionisanje i dalji proces rada, a sredstva koja ćemo na ovaj način uštedjeti ćemo kroz izmjenu programa korišćenje sredstava usmjeriti ka kapitalnom dijelu budžeta kako bismo u što većoj mjeri realizovali kapitalne projekte, jer samo kroz realizaciju kapitalnih projekata možemo poboljšati stanje na terenu duž cijele crnogorske obale, a samim tim i poboljšati kvalitet života svih građana šest primorskih opština", naglasio je on.

Smanjenje zarada do 30%

Iako je prvobitno bilo u planu da se zarade zaposlenih smanje 20%, nakon uvida u deteljnu analizu stanja preduzeća, prema riječima Mikijelja, plate će biti umanjenje do 30%.

"Napravljen je nacrt novog kolektivnog ugovora, ja sam negdje kroz prvi medijski nastup najavio smanjenje plata za nekih 20 procenata, nažalost, kroz detaljnu analizu stanja u preduzeću i uzimajući u obzir socio - ekonomsku situaciju u zemlji, odlučio sam se da to smanjenje bude značajnije, smanjenje plata će biti za nekih 30%. Uz smanjenje broja zaposlenih napravićemo uštedu od nekih 800.000 EUR za kapitalne projekte u narednom periodu. Prosječna zarada u preduzeće bila je iznad 1.000 EUR i sa ovim smanjenjem, zarada u Javnom preduzeću Morsko dobro biće značajno iznad prosjeka zarada na nivou cijele države", istakao je on.


Saradnju sa lokalnim samoupravama podići na viši nivo

Bez obzira na promjenu funkcije, kako je istakao, kao neko koje u protekle dvije godine bio dio lokalne administracije, svakako je zagovrač decentralizacije moći, decentralizacije ideja, te će bez obzira na promjenu funkcije i dalje raditi na tom cilju.

"Ideja treba da kreće od lokalnih samouprava iz prostog razloga što mislim da građani Herceg Novog, građani Ulcinja mnogo bolje znaju probleme na tom prostoru nego ja koji dolazim iz Budve. Uvjeren sam da samo na taj način možemo kvalitetno unaprijediti prostor, a to je nešto što dodatno može popraviti rezultate rada preduzeća Morsko dobro. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu tu saradnju poboljšati, podići na viši nivo i da se nećemo samo mi pitati za realizciju kapitalnih projekata već ćemo tu mogućnost dati lokalnim samoupravama šest gradova duž Crnogorskog primorja", rekao je Mikijelj.

Početak realizacije najvažnijeg kapitalnog projekta u Budvi moguć već tokom ljeta

Nakon nedavno održanog sastanka sa državnim arhitektom Mirkom Žižićem donesen je zaključak o inteziviranju aktivnosti na realizaciji raspisivanja međunarodnog Konkursa za idejno rješenje šetališta od Budve do Bečića.

"To je projekat koji se najavljuje već neke četiri godine, nažalost nije se puno toga uradilo kako bi se došlo do situacije za raspisivanje javnog poziva. Već tokom prve sedmice po preuzimanje funkcije zakazao sam sastanak sa glavnim državnim arhitektom, gospodinom Žižićem, tokom kojeg smo napravili niz koraka koji su potrebni kako bi smo došli do sprovođenja konkursa za idejno rešenje. U međuvremenu smo pripremili neophodnu dokumentaciju koju smo dostavili glavnom državnom arhitekti, a nakon uvida u dokumentaciju, potrebno je da se formira tim koji bi sproveo konkurs. Ja se iskreno nadam da možemo već tokom ljeta ući u realizaciju tog prvog koraka ka realizaciji možda i najvažnijeg kapitalnog projekta u Budvi. Ako smatramo Budvu za metropolu trizma sigurno moramo uraditi one projekte koji bi unaprijedili kvalitet destinacije, kako bi poboljšali uslove za bavljenje turizmom u narednom periodu", zaključio je Mikijelj.


D.B.