24-09-2021

Najčešće postavljena pitanja i odgovori prilikom prijavljivanja za dječiji dodatak

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je najčešće postavljena pitanja i odgovore prilikom prijavljivanja za dječiji dodatak, koja prenosimo integralno.


Foto: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Gdje treba da se prijavim da bih dobila/o dodatak za djecu do 6 godina?

Da biste dobili dječji dodatak, potrebno je da se prijavite u Centar za socijalni rad u opštini u kojoj je prebivalište djeteta i roditelja/staratelja na čije ime će se isplaćivati dodatak za djecu. Prema izmjenama Zakona, do petoro djece u porodici može ostvariti pravo na dodatak za djecu.

Šta treba da ponesem od dokumentacije? Treba Ii da popunim neki zahtjev?

Potrebno je da se sa ličnom kartom identifikujete u centru i da prijemnom radniku date matične brojeve (JMB) članova Vaše porodice – sve se dalje radi automatizovano, kroz e-Socijalni karton.

Kada treba da se prijavim u centar za socijalni rad?

Prijave za dječji dodatak počinju od 1. septembra. Možete se prijaviti radnim danima (ponedjeljak-petak) u terminu od 7 do 18 časova i subotom od 7 do 12 časova. Ukoliko želite da ostvarite pravo na dodatak za djecu počev od oktobra (kada prema Zakonu počinje primjena) potrebno je da se prijavite u centar u periodu od 1. do 30. septembra 2021. godine. Kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve, krajem avgusta objavićemo raspored (po početnom slovu prezimena djeteta) za prijavljivanje.

Kada će biti isplaćen dodatak za djecu i kako?

Dječji dodatak će biti isplaćen sredinom novembra za oktobar, ukoliko ste se prijavili u septembru. Isplata materijalnih davanja, a time i dodatka za djecu, vrši se sredinom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Isplata se vrši preko Pošte Crne Gore na adresu prebivališta/stanovanja koju ćete potvrditi prijemnom radniku prilikom prijave za dodatak za djecu u centru za socijalni rad.

Ukoliko se ne prijavim u septembru već u oktobru, da li to znači da za oktobar neću dobiti dječji dodatak?

Ukoliko se ne prijavite u septembru, nećete biti u mogućnosti da dobijete dodatak za oktobar. Primjena izmjena Zakona, koja se tiče dodatka za djecu od 0 do 6 godina, počinje u oktobru 2021. godine, pa se shodno tome i prva isplata (za one koji su podnijeli zahtjev u septembru) odnosi na mjesec oktobar i biće isplaćena sredinom novembra.

Razvedeni smo, a dijete je meni povjereno na staranje.Hoće li na moje ime biti isplaćivan dječji dodatak?

Ukoliko su roditelji razvedeni, a dijete je povjereno na staranje jednom od roditelja, dodatak će biti isplaćivan na ime tog roditelja. Prilikom prijave u centru, potrebno je da roditelj donese na uvid dokaz (odluku nadležnog organa) da je dijete njemu/njoj povjereno na staranje, odnosno adresa prebivališta roditelja i djeteta mora biti ista.

Moja adresa prebivališta je u Nikšiću, a djetetova u Podgorici gdje, u stvari, radimo i živimo. Moram li promijeniti adresu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP)?

Ukoliko su adrese prebivališta roditelja i djeteta različite, savjetujemo Vam da promijenite adresu prebivališta do septembra. Adresa prebivališta roditelja na čije ime će biti isplaćivan dodatak za djecu i djeteta/djece treba da je ista.

Moje dijete će u oktobru 2021. godine napuniti 6 godina. Hoće li dobiti dječji dodatak?

Ukoliko dijete u oktobru puni 6 godina dobiće dječji dodatak, ako se zahtjev podnese u septembru. Dodatak će dobiti samo za jedan mjesec (30 eura).

Imam blizance stare 18 mjeseci i djevojčicu od 4 godine. Da li svo troje djece imaju pravo na dodatak?

Da, svo troje djece imaju pravo na dodatak.

Moram li da idem u centar za socijalni rad da im kažem da dijete puni 6 godina, da bi obustavili isplatu dodatka?

Obustava isplate dječjeg dodatka je automatizovana, tako da nije neophodno da idete u centar za socijalni rad kada Vaše dijete napuni 6 godina, da bi se obustavila dalja isplata.

Za roditelje/staratelje djece koja su korisnici materijalnih davanja

(korisnici dodatka za djecu po osnovu: materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, djecu bez roditeljskog staranja, za djecu roditelja koji su u postupku radne aktivacije):

Moram li da se prijavim u centar da bih dobio uvećani iznos dodatka za djecu?

Da biste dobili uvećan iznos dječjeg dodatka ne treba da se prijavljujete u centar. Kroz e-Socijalni karton, iznos dodatka za djecu biće automatski povećan i isplaćen počev od oktobarskog obračuna, pa ćete novembarski ček dobiti sa uvećanim iznosom dodatka za djecu (44 eura po djetetu). Ova promjena biće automatski odrađena kroz e-Socijalni karton, a uvećani dodatak isplaćen počev od oktobarskog obračuna.

Korisnici smo materijalnog obezbjeđenja i troje djece prima dodatak za djecu. Ima li sada i četvrto dijete od 3 godine pravo na dodatak? Moram li ići u centar da ga prijavim?

Četvrto dijete ima pravo na dodatak. Nije neophodno da dolazite u centar da tražite dodatak za četvrto dijete. Dijete će automatski (kroz e-Socijalni karton) dobiti dodatak i biće vam redovno isplaćen zajedno sa ostalim isplatama u novembru.

Sada će moje troje djece po osnovu materijalnog obezbjeđenja primati iznos od 44 eura. Da li će četvrto dijete primati 30 eura ili 44 eura?

Svo četvoro djece će primati po 44 eura mjesečno. Odnosno, za četvoro djece isplaćuje se ukupan iznos od 176 eura po osnovu dodatka za djecu. Shodno izmjenama Zakona, do petoro djece u porodici može ostvariti pravo na dodatak za djecu.

Da li će moje dijete primati uvećan dodatak za djecu ako sam ja ostvario/la prvo na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu?

U slučaju koji ste naveli korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu ste Vi, a ne dijete, pa tako dijete neće primiti uvećan dodatak za djecu. Uvećanje se odnosi na djecu koja su korisnici prava na dodatak za njegu i pomoć ili ličnu invalidninu.

Za sva dodatna pitanja, građani mogu da pozovu besplatnu telefonsku liniju centara za socijalni rad 19977.


Izvor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja