01-04-2024

Najvažnije informacije o radu konzilijuma dostupne na sajtu KCCG

Najvažnije informacije o radu konzilijuma koji se održavaju u Kliničkom centru (KCCG) dostupne su na zvaničnom veb-sajtu te zdravstvene ustanove - www.kccg.me.

Najvažnije informacije o radu konzilijuma dostupne na sajtu KCCG | Radio Televizija Budva

Foto: KKCG

“U Kliničkom centru se održavaju opšti specijalistički, supspecijalistički i multidisciplinarni konzilijumi. Oni predstavljaju ključnu komponentu u procesu dijagnostikovanja i liječenja, jer uključuju saradnju više medicinskih stručnjaka i njihovih saradnika radi donošenja najboljih mogućih odluka za svakog pacijenta ponaosob”, ističe se u saopštenju.

Pored informacija o radu specijalstičkih i supspecijalističkih ambulanti, na njihovom veb-sajtu na adresi: polilklinika, mogu se pronaći najvažnije informacije o radu konzilijuma Instituta za bolesti djece, Instituta za onkologiju, Stomatološke poliklinike i Poliklinike za adultne pacijente.

“Na navedenoj adresi možete pronaći sljedeće informacije: naziv konzilijuma, zatim vrijeme i mjesto održavanja, kontakt telefon i termin za dobijanje informacija, potrebna dokumentacija, kao i informaciju da li je neophodno prisustvo pacijenta konzilijumu. Pozivamo sve građane koji su upućeni za konzilijarno mišljenje u našu ustanovu da prethodno posjete naš veb-sajt što će omogućitii operativni i funkcionalan rad ovog važnog segmenta naše ustanove. Klinički centar Crne Gore ostaje posvećen pružanju najbolje moguće zdravstvene zaštite svima kojima je ona potrebna”, zaključuje se u saopštenju KCCG.