09-12-2019

Nove mjere protiv vršnjačkog nasilja početkom naredne godine

Većina novih mjera protiv vršnjačkog nasilja biće u funkciji početkom naredne godine, i očekuje se da svi nadležni organi doprinesu borbi protiv tog vida nasilja, kazala je savjetnica za odnose sa javnošću u Ministarstvu prosvjete, Milica Lekić.

Nove mjere protiv vršnjačkog nasilja početkom naredne godine | Radio Televizija Budva

Lekić je agenciji MINA kazala da je podrška centara za socijalni rad i policije ključna.

“Sa individualnog nivoa, podrška roditelja je neophodna. Ako je roditelj pozvan u školu zbog takvih situacija, najmanje što se očekuje jeste da se odazove, a prirodna je i njegova puna podrška i saradnja”, navela je Lekić.

Vršnjačko nasilje, kako je kazala, tema je za čitavo društvo i samo tako se može i rješavati.

“Čak i da se, teoretski, nasilje u potpunosti sankcijama eliminiše iz škole, ako dijete van ograde dvorišta svjedoči agresivnom ponašanju u okruženju ili medijima, problem nije eliminisan, već samo preseljen. Dakle, u borbi protiv vršnjačkog nasilja svi moramo raditi ono što je do nas, od razumnog i neagresivnog ponašanja u svakodnevnom životu, pa nadalje”, rekla je Lekić.

Kako je navela, novi sistem borbe protiv nasilja priprema se već mjesecima, i plan je bio da se kroz kampanju od naredne godine predstavi javnosti.

“U svjetlu nekoliko nedavnih dešavanja u vezi sa vršnjačkim nasiljem, odlučili smo da ubrzamo proces”, kazala je Lekić.

Kako je objasnila, novi sistem počiva na Programu za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori sa Akcionim planom 2019-2021.

Lekić je podsjetila da je u skladu sa tim planom već formiran trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma, čiji su članovi predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, predstavnik Udruženja roditelji i Ministarstva rada i socijalnog staranja, što je, smatra ona, posebno važno.

Zadatak tog tima, kako je objasnila, je da kontinuirano analizira podatke o nasilju, vrstama nasilja, obuhvatu i u skladu sa tim predlaže mjere i dalje politike u toj oblasti.

Lekić je navela da je SOS telefonska linija za prijavu nasilja otvorena i da je do sada bila u testnoj fazi.

Broj telefona je 080 777 777, a linija će kroz kampanju naredne godine biti promovisana.

Lekić je kazala da su u većini škola već formirani timovi za borbu protiv nasilja, a u njima uglavnom učestvuje direktor, predstavnik pedagoško-psihološke službe i/ili predstavnik nastavnog osoblja.

“Do sada su postojali timovi u nekih 40 škola, ali smo cijenili da to nije dovoljno i da bi trebalo da postoje u svakoj školi, kako bi se u svakom momentu znalo ko je odgovoran za reagovanje na slučajeve vršnjačkog nasilja”, navela je ona.

Kako je dodala, obaveza škola je da u informacioni MEIS sistem unose podatke o nasilju odmah nakon što se dogodi, što znači da će biti uspostavljen mnogo ažurniji sistem evidencije nasilja, a tim podacima Ministarstvo će imati direktan pristup.

Lekić je kazala da će biti izmijenjeni i propisi, kako u dijelu odgovornosti direktora, tako i u dijelu odgovornosti učenika.

“Kada je riječ o direktorima, ekstremi slučajevi u kojima se pritom uprava škola ekstremno oglušila o svoje obaveze, biće osnov za razrješenje, odnosno promjenu uprave škole”, rekla je ona.

Kako je navela Lekić, i kada je riječ o đacima, propisi se mijenjaju tako da uključuju i digitalni apekt tog problema.

“Skloni smo da se težom povredom dužnosti učenika smatra upravo snimanje neprimjerenog materijala u školi i njegovo širenje, ali ubrzo ćemo tačno znati za koje rješenje u tom dijelu ćemo se odlučiti”, kazala je ona.

Lekić je rekla da će tokom sljedeće godine biti angažovano oko 30 zaštitara, odnosno osoba koja će boraviti u blizini škola i prevenirati kako vršnjačko nasilje, tako i potencijalne vandalističke ispade, odnosno štititi sami objekat i imovinu.

Ona je kazala da je u toku razvijanje posebne kvalifikacije za njih, sa obzirom na činjenicu da rade sa djecom i u blizini djece.

Kako je navela, proces izrade kvalifikacije, koji je opsežan, biće završen sljedeće godine, kada će se znati koje uslove tačno treba da ispunjavaju.

“Čitav niz mjera, kao što je usmjeravanje časova odjeljenske zajednice upravo na tu temu, izmjena pravilnika o postupanju u slučajevima nasilja i mnoge druge, prateći su koraci u čitavom novouspostavljenom sistemu borbe protiv nasilja”, dodala je Lekić.

Kako je navela, statistički gledano vršnjačko nasilje je prema posljednjim istraživanjima u padu.

“Međutim, posljednji slučajevi kojima smo svjedočili, jasno nam govore da djeca moraju imati podršku čitavog društva”, zaključila je Lekić.