07-10-2016

NVO Porat Budva-Pizana: Strateški i razvojni planovi budvanskog akvatorijuma i ostrva Školj ne mogu da budu razvijani bez našeg učešća

NVO Porat Budva-Pizana: Strateški i razvojni planovi budvanskog akvatorijuma i ostrva Školj ne mogu da budu razvijani bez našeg učešća | Radio Televizija Budva

"Budvaska luka, kao najstarije i najveće javno dobro, se već 15 godina izdaje u zakup za kiriju čiji je iznos sramota javno izgovoriti. Mijenjaju se zakupci, jedan drugom izdaju,  sakriveno od očiju javnosti, a Državna  komisija Javnih nabavki, Morsko dobro i opština Budva na čijoj se teritoriji sve to dešava, “nijesu upućeni”  u dešavanja.

Poslednje tri godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma ne može da sustigne koliko je pokrenulo izrada državnih studija lokacija za budvanski akvatorijum, donoseći razne odluke,projektne programe, raspisuje oglase za koncesije, radi Prostorni plan priobalnog pojasa, a pri tom baš ništa ne realizuje.Sve se neprestano mijenja. Traže “pogodne” investitore,koji na svojim sajtovima prezentuju veoma maštovite projekte nove budvanske obale.

Inteziviranje tajnih poslova oko luke Budva je počelo medijskim prenošenjem  potpisivanja Ugovora za luku Budva između Strateks firme iz Amerike i Dogus firme iz Turske, pod patronatom Ministra Gvozdenovića. Saopšteno je da će Dogus uložiti  35 miliona u luku Budva, a niko ne zna u šta će uložiti, po kom programu, po kojoj studiji razvoja, po kojem i čijem projektu, po kojem vlasničkom ili kakvom pravu, i bez ijedne saglasnosti, a trebaju desetine. Iako su udružene partije Budve,zajedno sa gradjanskim organizacijama, u maju ove godine, saopštile svoju Deklaraciju, kojom traže da se upoznaju sa programom razvoja Luke Budva, nije bilo efekta. Kontra tom zahtjevu, Gospođa Jasavić, potpresjednica Vlade Crne Gore, obilazi Stratex grupu i elokventno zaključuje da je Budvi potrebna moderna marina za mega jahte. Grupa ambasadora je takođe obišla prije par dana Stratex grupu, gdje su im prezentovane njihove investicije. Kulminacija je bila na programu TV Vijesti, u emisiji koju vodi g-din Petar Komnenić, kada je Ministar Gvozdenović, očigledno dobro upoznat sa projektom, dosta detaljno govorio o svemu onome što se planira.

Pratimo da su u procesu izmjena gotovo svi zakoni koji se tiču mora: o ribarstvu, o lukama, o nautičkom turizmu, o pomorskom saobraćaju, o Morskom dobru... Čitajući sve predložene izmjene zakona vidimo da je cilj vlasti da se uspostavi centralizovano upravljanje imovinom i resursima gradjana koji zive na priobalnim prostorima-a da se oni pritom isključe iz svih procesa odlučivanja.
Javno pitamo:Čemu ova tajanstvenost?

Udruženju Porat Budva-Pizana gravitiraju gotovo svi građani koji žive od mora i dobra koje ono donosi. Sa nama su oni koji vole more.

Želimo na ovaj način da opomenemo i stavimo do znanja, da Ustav Crne Gore izričito zabranjuje uspostavljanje bilo kakvih monopola, a posebno ne nad javnim dobrom.
Budvanski porat su stvarali i unapredjivali naši preci čitav niz vjekova. To nije nekakva “novostvorena” vrijednost na koju aktuelna vlast ima bilo kakvo investitorsko ili kreditno-vlasničko pravo. Budvanska luka je organski dio Starog Grada koji je zaštićeno nacionalno kulturno dobro.

Poslednjih godina budvanska luka predstavlja čisti profit bez ulaganja,to je 15 godina poklonjeno raznim zakupcima umjesto da lokalna uprava, koristi benefite ovako srećno riješenog strateškog infrastrukturnog objekta koji je u većem dijelu građen sredstvima solidarnosti poslije zemljotresa 1979. godine.

Želimo da ovim aktom ukažemo svim subjektima-od lokalne uprave Budve i Morskog dobra, pa do Vlade Crne Gore i Skupštine Crne Gore, da skriveno i tajno planiranje i trgovanje Lukom Budva, koja je vlasništvo svih nas, predstavlja direktno podrivanje ustavnog poretka, i prava gradjana.

Zbog svega toga insistiramo da strateški i razvojni planovi budvanskog akvatorijuma i ostrva Školj ne mogu da budu razvijani bez našeg učešća. Javna rasprava je potrebna, ali nije dovoljna. Ministarstvo održivog razvoja je već donijelo nacrt plana, a javna rasprava je imala smisla mnogo ranije-kada se donosi strateški program. Anketa gradjana je takodje bila korisna.

Mi nijesmo ni protiv investicija ni stranih ulagača ali imamo građansko i ustavno pravo da budemo uključeni u pitanja budućnosti razvoja Budve i budvanske luke.

Planiranje je transparentan proces zakonom određen  i zato insistiramo da učestvujemo u programiranju luke, izradi projektnog zadatka, upoznavanju sa postupkom istraživanja i snimanja morskog dna, morskih struja, vjetrova, itd.
U posljednjih petnaest godina nestručna lica su nelegalnim radovima u zoni akvatorijuma, izazvala niz poremećaja u kurentima,podvodnoj flori i fauni na Tunji, plaži Pizana i sjeveroistočnom uglu luke.

Naš zahtjev da učestvujemo u planiranju je legitiman i za svakog ozbiljnog investitora poželjan i dobrodošao.
Zahtijevamo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma, J.P. Morsko dobro i Opština Budva o svim ovim planerskim poslovima obavijeste i u njih  uključe legitimne predstavnike NVO Porat Budva-Pizana", navodi se u saopštenju NVO Porat Budva-Pizana