14-06-2021

Obezbijediti trajno zapošljavanje asistenata u nastavi

Akcija za ljudska prava podnijela je inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kako bilo obezbijeđeno trajno zapošljavanje asistenata u nastavi i unaprijeđen kvalitet inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori.

Obezbijediti trajno zapošljavanje asistenata u nastavi | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com/ilustracija

HRA je, kako su kazali, inicijativu podnijela Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

IZ HRA su naveli da sadašnjim zakonom asistenti u nastavi zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme i to „najduže do kraja nastavne godine“, zbog čega više od tri stotine asistena svake godine ostaje u neizvjesnom položaju.

Navodi se da asistenti ostaju bez prihoda za vrijeme školskog raspusta, za razliku od ostalog nastavnog osoblja i drugih zaposlenih u obrazovnim ustanovama.

“Radi se o kadru koji je obučen za vrlo zahtjevan rad sa djecom, među kojima je i veliki broj onih koji taj posao obavljaju već više godina, koji su stekli dragocjeno iskustvo u radu sa djecom i na koje su se djeca navikla“, navodi se Inicijativi.

Ocjenjuje se da je trajno angažovanje asistenata u nastavi neophodno obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, jer oni negativno reaguju na promjenu asistenta s kojim su prethodno uspješno radili.

Iz HRA su podsjetili da Zakon o radu u članu 37 predviđa da poslodavac sa istim zaposlenim ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu čije je ukupno trajanje, neprekidno ili sa prekidima, duže od 36 mjeseci.

Navodi se da to znači da je poslodavac dužan da nakon tri godine radnog staža asistentu ponudi ugovor na neodređeno radno vrijeme.

Iz HRA su dodali da su od Udruženja asistenata saznali da se to do danas još nije desilo i da bi izmjenama Zakona bilo spriječno dalje nezakonito postupanje prema asistentima u nastavi.