03-09-2014

Rasteretili nastavni program za 25%

Nastavni programi za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, od ove školske godine, biće rasterećeni do 25 odsto u odnosu na dosadašnji sadržaj, saopštio je ministar prosvjete Slavoljub Stijepović, navodeći da su izuzetak programi za jezike i matematiku.

Rasteretili nastavni program za 25% | Radio Televizija Budva

On je kazao da je rasterećenje programa brižljivo pripremano, te da neće uticati na kvalitet znanja đaka.

„U skladu sa aktivnostima definisanim strukturnim reformama izvršena je revizija nastavnih programa u obimu do 25 odsto sadržaja, u cilju uspostavljanja trajnih i primjenjivih znanja učenika. Svrha je da se kod učenika razviju ključne kompetencije, inovativnost, stvaralaštvo, zajedničko rješavanje problema, preduzimljivost, kritičko mišljenje, informatička pismenost... Težište nastavnog procesa se prebacuje sa informisanja učenika na prepoznavanje i primjenu znanja u svakodnevnom životu, odnosno primjenu u praksi“, rekao je Stijepović, prenijela je Pobjeda.

Prema njegovim riječima stručni timovi u Ministarstvu dvije godine su radili na reviziji nastavnih programa u osnovnoj i srednjoj školi, te da su iskorišćeni potencijali koje pružaju nove tehnologije i novi vidovi komunikacije, a koji omogućavaju da se nova znanja jednostavije stiču, lakše primjenjuju i duže traju.

Govoreći o nastavnom kadru, ministar je saopštio da je u Crnoj Gori prvi put izvršeno licenciranje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, pomoćnika i direktora škola.

„Uslov za sticanje licence je dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju i položenom stručnom sipitu. Direktori treba da imaju uvjerenje o završenoj obuci za rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova. Licenca se obnavlja svakih pet godina u skladu sa programima stručnog usavršavani a. O naj nastavnik koj i ne prođe program obuke neće moći da produži licencu i nastavi da radi u obrazovanju“, rekao je ministar.