20-04-2015

Obilježavanje Dana planete Zemlje

U sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već tradicionalno opredijeljuje sredstva i osoblje kako bi se postavio primjer, prvenstveno mlađim generacijama, o značaju očuvanja našeg najvrednijeg resursa koji predstavlja crnogorska obala i zona morskog dobra.

Obilježavanje Dana planete Zemlje | Radio Televizija Budva

"Ove godine, u skladu sa dostavljenim ponudama i opredjeljenim sredstvima (po 500 eura za sve NVO aplikante u svim primorskim opštinama), prioritet će nam biti informisanje mlađih generacija, prvenstveno osnovnoškolaca, o značaju očuvanja životne sredine i održivog razvoja. Takođe, prioritet nam je da, u okviru svojih mogućnosti, doprinesemo radu na sanitarnom održavanju obale, tako da će naše aktivnosti uključivati i akcije čišćenja zone morskog dobra. U nastavki su detalji akcija za šest primorskih opština – Ulcinj, Bar, Budvu, Kotor, Tivat i Herceg Novi", rekla je PR JP Morsko dobro, Jelena Jelušić u razgovoru sa Jasnom Bezarević.Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Putem Poziva, za obilježavanje "Dana planete Zemlje" ove godine, odabrane su sledeće akcije:

1. U opštini Ulcinj, u četvrtak 23. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će, u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja na potezu Borove šume, gdje je planirano sakupljanje sitnog otpada, razbacanih suvih grana, košenje trave i sitnog žbunja, kao i transport istog na bezbjedno mjesto. U akciji će učestvovati volonteri neladine organizacije "Zeleni korak", "UBA - RDA", mjesna zajednica Pristan Ulcinj, te ostali građani i turisti dobre volje.

2. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u srijedu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se organizovati čišćenje plaže na potezu od Gradske Marine do ušća rijeke Željeznice u more. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Paralelno sa ovom akcijom, planirana je i akcija sadnje primorskog bilja u zaleđu. U akciji će učestvovati djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, volonteri NVO „Info Sport CG“, "Adria", „Povjerenje“, predškolska ustanova „Svetionik“, "Mediteranski centar fotografije", službenici komunalnog preduzeća opštine Bar, itd. Ova akcija je sastavni dio šire akcije „Za još ljepše obale“ koju organizujemo u saradnji sa TO Bar i JP Komunalne djelatnosti, a koja ima za cilj podizanje svijesti ljudi o zaštiti životne sredine i brige o njenom očuvanju.

3. U opštini Budva, u srijedu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora u blizini Savičića potoka. Akcijom se planira očistiti plaža i zaleđe, te u zaleđu posaditi mediteransko bilje. Pored ovih aktivnosti, djeca iz vrtića "Ljubica Jovanović Maše" će izvesti kratak skeč na temu očuvanja Planete Zemlje, nakon čega će svojim likovnim radovima prenijeti poruku odraslima kako treba čuvati našu obalu i naše more. U ovoj akciji učestvovaće volonteri NVO "Green Net", radnici Javnog komunalnog preduzeća Budva, članovi ekološke sekcije JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici i turisti turističke agencije "Globtour Budva", "Essential story" kao i ostali građani dobre volje.

4. U opštini Kotor, u utorak 21. aprila, sa početkom u 11:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Eko Centar Delfin“ realizovati akciju čišćenja priobalnog područja mjesne zajednice Risan. Na ovom potezu planira se zasaditi i 10 sadnica ukrasnog bilja. Prije početka akcije, u 09:30 časova, u OŠ „Veljko Drobnjaković“ održaće se radionica na temu „Održivo upravljanje otpadom“. Pored volontera NVO „Eko Centar Delfin“ akciji će se pridružiti i učenici OŠ „Veljko Drobnjaković“, MZ „Risan“, JKP Kotor, i NVO „Udruženje žena Risna“.

5. U opštini Tivat, u subotu 18. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Tivatski veterani vazda mladi Tivat“, realizovati akciju čišćenja obale na potezu od Lepetana do Veriga, nakon čega će se sakupljeni otpad odložiti na za to predviđeno mjesto. Pored volontera ove NVO akciji će se pridružiti „Omladinski klub“ Tivat, Mjesna zajendica Lepetane, učenici Osnovnih i Srednjih škola iz Tivata, kao i drugi građani i turisti grada.

6. U opštini Herceg Novi, u četvrtak 23. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u sardnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ planirana je akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. Od prikupljenog otpada će se napraviti skulpture kao sinonim zaštite Planete, obale i mora. Istog dana planirana je i izložba suvenira, kreativne radionice Udruženja. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Nvog, „Stambeno komunalno“ d.o.o., Institut „Dr Simo Milošević“, Udruženje umjetnika H. Novi, Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Igalo, i drugi.