22-04-2014

Akcije za obilježavanje Dana planete Zemlje 2014. godine

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra.

Akcije za obilježavanje Dana planete Zemlje 2014. godine | Radio Televizija Budva

Putem Javnog poziva, za obilježavanje "Dana planete Zemlje" ove godine, odabrane su sledeće akcije:


1. U opštini Ulcinj, u srijedu 23. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će, u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja desne obale Bojane, i regulaciju puta od mosta na Bojani, do ušća Bojane sa desne strane. Takođe se planira ravnanje terena, sječa rastinja, štampanje i distribucija lifleta sa eko porukama. U akciji će učestvovati volonteri nevladine organizacije "Zeleni korak", "Bojana", vlasnici restorana, lokalni ribari, Komunalno preduzeće Ulcinj, Mjesna zajednica Štoj i ostali zainteresovani građani.

2. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u četvrtak 24. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se organizovati čišćenje plaže u potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Paralelno sa ovom akcijom, planirana je i akcija sadnje nekoliko stabala palmi u zaleđu. U akciji bi učestvovala djeca iz osnovnih i srednjih škola iz Bara, volonteri NVO "Proeko", "Adria", "Mediteranski centar fotografije", „Info Sport CG“, predškolska ustanova „Svetionik“, službenici komunalnog preduzeća opštine Bar, itd.

3. U opštini Budva, u srijedu 23. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja Slovenske plaže u dijelu ispod zgrade JRB-a (na potezu od Restorana "Jadran" do plaže "Blue Magic"), zasađivanje sadnica u zaleđu, kao i organizacija skeča i likovne radionice na temu očuvanje Planete Zemlje, obale i mora. U ovoj akciji učestvovaće volonteri nevladine organizacije "Green Net", radnici Javnog komunalnog preduzeća Budva, članovi ekološke sekcije JUOŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", predstavnici JP "Grad Teatar Budva", turisti i građani Budve.

4. U opštini Kotor, u nedjelju 20. aprila, sa početkom u 12:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Eko Centar Delfin“ realizovati akciju čišćenja i prikupljanja otpada, košenje travnjaka, sađenje biljaka, organizovanje radionice origami, kao i distribuciju promotivnog i edukativnog materijala, u glavnom gradskom parku u Kotoru. Ova akcija je sastavni dio programa povodom posjete japanskog „Broda mira“ Kotoru. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, članovi Eko sekcije Gimnazije iz Kotora, JKP Kotor, „Luka Kotor“ A.D. Kotor, volonteri „Broda mira“ kao i aktivisti NVO „Naša Akcija“.

5. U opštini Tivat, u utorak 22. aprila, sa početkom u 11:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Civilni centar Crne Gore“, realizovati akciju čišćenja podmorja lučice Kalimanj, sa posebnim akcentom na uklanjanje akumulatora iz mora, kao i čišćenje zaleđa same lučice. U akciji će osim volontera NVO "Civilni Centar CG", učestvovati ronioci Ronilačkog kluba "Adriatic Blue", aktivisti „Kreativne asocijacije mladih“, NVO „Ekipa Zelenih – Green Team“, D.o.o. „Advantage“, Organizacija mladih i onih koji se tako osjećaju „Jež“, predstavnici Javnog komunalnog preduzeća, kao i ostali građani Tivta.