03-08-2018

Obnovljeno igralište u blizini hotela Tre Canne

Opština Budva je rekonstruisala dječije igralište, koje se nalazi na zelenoj površini u blizini hotela Tre Canne. Svi stari djelovi od drveta su zamijenjeni novim.

Obnovljeno igralište u blizini hotela Tre Canne | Radio Televizija Budva