08-05-2019

Od prvog juna počinje čipovanje svih pasa

Od prvog juna u Crnoj Gori počinje čipovanje pasa, kako vlasničkih pasa, tako i lutalica. Time će se, prema riječima pomoćnice direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Sunčice Boljević, uspostaviti kontrola nad kućnim ljubimcima i uspostaviti mehanizam kontrole odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima i sprovođenje kaznene politike prema neodgovornim vlasnicima, odnosno suzbijanje pojave koja se, nažalost, sve više uočava, a to je pojava napuštanja kućnih ljubimaca, piše Pobjeda.

Od prvog juna počinje čipovanje svih pasa | Radio Televizija Budva

“Svjedoci smo da se posljednjih nekoliko godina ovaj problem intenzivira. Dešava se da imamo i napade pasa lutalica ili pasa koji su van kontrole svojih držaoca na ljude. Uprava za bezbjednost i hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, ove godine je obezbijedila dodatna sredstva u budžetu za čipovanje, odnosno označavanje pasa, kao i za sprovođenje vakcinacije protiv bjesnila. Zapravo, obezbijeđena su prvenstveno finansijska sredstva kroz MIDAS projekat za uspostavljanje jedinstvene evidencije pasa u Elektronskom centralnom registru životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane”, kazala je Boljević.

Ona najavljuje da će svi psi biti označeni mikročipom i svi će preko tog mikročipa biti registrovani u centralnom registru, na bazi čega će se automatski dobijati podaci o psu, vlasniku tog ljubimca, kao i o zdravstvenom stanju psa i vakcinacijama koje su obavljene.

“I naravno, što je bio i cilj, znaće se tačno kretanje psa, što će omogućiti uspostavljanje kontrole odgovornog vlasništva i sprovođenje kaznene politike za neodgovorne vlasnike”, pojasnila je Boljević, dodajući da ovo važi i za pse ljubimce i za lutalice koji su na teritoriji cijele države.

Ona ističe da je ovo prvi put se na nacionalnom nivou kreće sa izradom elektronske baze podataka za registraciju vlasnika pasa i samih pasa, te da je izrada te baze u završnoj fazi.

Kaznena politika, kako je kazala, će se, itekako, ubuduće primjenjivati i kažnjavaće se neodgovorni vlasnici. Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja propisane su novčane kazne za neodgovorno ponašanje vlasnika u vrijednosti od 800 do 25.000 eura.

“Znaće se ko je vlasnik. Psi lutalice na nivou lokalne uprave su vlasništvo te lokalne uprave i njihova odgovornost. Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja propisano je da je lokalna uprava dužna da obezbijedi sklonište (azil) za napuštene životinje, ukoliko nije obezbijeđeno na drugi način, od strane drugih pravnih ili fizičkih lica”, naglasila je Boljević.

Nažalost, dodaje ona, azili još uvijek nijesu izgrađeni u svim opštinama. Za sada, devet opština imaju sklonište.

Izvor: CDM, Pobjeda