27-11-2015

Održan okrugli sto pod nazivom “NATO i mi”

U organizaciji Foruma žena SDP CG u Budvi, u “Akademiji znanja” je sinoć održan okrugli sto pod nazivom “NATO i mi”.

Održan okrugli sto pod nazivom “NATO i mi” | Radio Televizija Budva

"Na okruglom stolu učešće su uzeli kao predavači Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica SDP CG i predsjednica Foruma žena SDP CG, Bato Kokolj, novinar i publicist, profesor Radovan Ratković, dekan fakulteta za turizam i biznis, Saša Baltić, direktor Telenora za Evropu, pilot i bivši ataše NATO-a u Briselu i Aleksandar Dedović, izvršni direktor NVO Alfa centar.

Okrugli sto imao je za cilj osvijetliti vojni savez NATO i benefite koje donosi članstvo u njemu državi koja mu pristupa iz ugla običnog građanina koji živi i radi u Crnoj Gori.

U tematskom dijelu razgovaralo se o stvaranju pretpostavki za bezbjedan poslovni ambijent ulaskom u ovaj Atlanski savez, a koji direktno utiče na ulaganja stranih investitora, razvoj turističkih kapaciteta i doprinosi većoj posjeti turista u Crnu Goru, rodnoj ravnopravnosti koju promiče NATO u svim institucijama u sistemu bezbjednosti, sprovođenjem Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325, mehanizmima za odlučivanje i konsezualnom načinu donošenja najvažnijih političkih odluka država članica NATO-a, podsticanju medijskih sloboda, nezavisinom novinarstvu i ulozi civilnog sektora po ulasku u NATO.

Zaključeno je da je članstvo u NATO-u daleko više od vojnog saveza i da pruža dobar okvir za veći stepen demokratizacije društva, vladavinu prava i nezavisnost institucija, međutim da je pozivnica za članstvo u NATO, na čijem smo pragu dobijanja, samo početak iskazane dobre volje država članica da nas puste u društvo uređenih država i da će svi morati mnogo više raditi u svojim poljima djelovanja i to u skladu sa pravilima i procedurama koje važe za države članice, kako bi nakon pozivnice, postali i punopravni član ove asocijacije", navodi se u saopštenju.