30-09-2022

Održan sastanak o urednom vodosnabdijevanju za ljetnju sezonu 2023. godine

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 26. septembra održan je sastanak između predstavnika ovog Ministarstva, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Uprave za vode i DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. Tema sastanka bila je: Obezbjeđenje uslova za nastavak aktivnosti na rješavanju problema smanjenja izdašnosti izvorišta "Bolje Sestre“ i obezbjeđenja urednog vodosnabdijevanja za ljetnju sezonu 2023. godine.

Održan sastanak o urednom vodosnabdijevanju za ljetnju sezonu 2023. godine | Radio Televizija Budva

Foto: Regionalni vodovod

Sastanku su prisustvovali: ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ivan Nedović - Direktorat za Urbanizam, Dina Skarep - Direktorat za prirodu i Nikola Jovović - Direktorat za građevinarstvo. Ispred Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Željko Furtula - Direktorat za vodoprivredu, Generalni direktor i Zorica Đuranović - Direktorat za vodoprivredu. Ispred Uprave za vode prisustvovala je direktorica Vesna Bajović i Milo Radović, samostalni savjetnik. Ispred DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ sastanku su prisustvovali Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora, Borislav Ivanković, VD izvršnog direktora, Saša Radulović, savjetnik izvršnog direktora i Ivan Špadijer, tehnički direktor.

Predstavnici DOO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, izložili su izazove sa kojima se susreću prilikom upravljanja regionalnim vodovodnim sistemom, posebno kada je u pitanju trend pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre, ali i implementacija kratkoročnih mjera za zahvatanje dodatnih količina vode za ljetnju sezonu. Ukazali su da će bez implementacije predmetnih mjera biti dovedena u pitanje urednost vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja u toku turističke sezone 2023. godine.
Poseban akcenat je stavljen na stvaranju formalnih i suštinskih pretpostavki za realizaciju kratkoročnih mjera za zahvatanje dodatnih količina vode, odnosno za izradu privremenog nasipa u koritu rijeke Morače, kao i nabavku i ugradnju postrojenja za
prečišćavanje vode, kojim bi se zahvatala voda iz neposredne blizine izvorišta "Bolje Sestre“, koje bi bilo instalirano u postojećem objektu.

Pored navedenih, pokrenuto je i više tema koje se tiču sprečavanja negativnih uticaja kako na izdašnost vodoizvorišta tako i na kvalitet vode, kao i za stvaranje pretpostavki
za uspješno funkcionisanje Regionalnog vodovoda: potreba sprječavanja nezakonitih aktivnosti u koritu rijeke Morače, a za koje je utvrđeno da direktno utiču na podzemne vode u širem području, potreba uklanjanja nelegalnih objekata u okolini korita rijeke Morače, potreba poboljšanja komunikacije prilikom evidencije podnošenja prijava za gradnju , a u svijetlu činjenice da se prilikom prijave mora dostaviti dokaz o izmirenju posebne naknade za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema, potreba izmjene zakonskog rješenja kojim se hoteli sa 4 i 5 zvjezdica oslobađaju dijela i u cjelosti posebne naknade, a sve u vezi sa prevelikom kreditnom zaduženosti DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, nastalom zbog realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata u ambjijentu admistrativno smanjenih izvornih namjenskih prihoda.

Predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za vode su izrazili spremnost da se u punom kapacitetu uključe u rješavanje predmetnih pitanja, uz konstataciju da se radi o pitanju koje je od državnog značaja. U tom pravcu su postignuti konkretni dogovori kako bi se pristupilo rješavanju navedenih problema. Izdavanje urbanističko tehničkih uslova, izrada tehničke dokumentacije i dobijanje neophodnih saglasnosti za realizaciju kratkoročnih mjera je jedan od prioritetnih zadataka kome će navedeni subjekti ozbiljno i u najkraćem roku pristupiti. Stalna komunikacija i kordinacija u radu su
pretpostavke za uspješno rješavanje navedenih problema i obezbjeđivanja neophodnih količina vode kako u narednoj ljetnoj sezoni tako i dugoročno, jedan je od zaključaka sastanka.