06-04-2016

Održana promocija istraživanja “Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore”

U organizaciji Fakulteta za biznis i turizam i pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, u okviru Programa sa ciljem promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore, doktorant mr Miško Rađenović, kao rukovodilac Programa, održao je promociju istraživanja na temu “Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore”, na Akademiji znanja Budva.

Održana promocija istraživanja “Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore” | Radio Televizija Budva

Skupu su prisustvovali predstavnici ministarstava nauke i turizma, turističke privrede, javnih ustanova, studenti, mediji i ostala zainteresovana javnost.

Otvarajući skup, dekan Faklteta za biznis i turizam prof. dr Rade Ratković kazao je da ovo treći istraživački projekat ovog fakulteta i uvijek se realizuju uz veliku podršku, potporu i finansijski stimulans Miistarstva nauka, sa ministarkom prof. dr Sanjom Vlahović na čelu.“Na ovom Fakultetu se u kontinuitetu bavimo istraživanjem vezanim za ljudske resurse, zato što je to najvažniji činilac preduzetništva u turizmu, i uspjeh svake turističke industrije, svake turističke privrede i svakog turističkog poslovanja primarno zavisi od kadrova. I uspjeh velikih kompanija primarno zavisi od kadrova” - naglasio je prfesor Ratković.

Ministarka nauke prof. dr. Sanja Vlahović ocijenila je istraživanje doktoranta mr Miška Rađenovića veoma kvalitetnim i svrsishodnim, uprkos tome što njegovi rezultati, kako je kazala, “ne izazivaju osmijeh na lice”.

“Međutim, kao što je doktorima neophodno da naprave dobru dijagnozu kako bi pristupili liječenju, tako je i ovo istraživanje identifikovalo probleme u dijelu ljudskih resursa u hotelijerstvu, koje moramo što prije rješavati. Nadam se da će već sljedeće istraživanje u ovoj oblasti dati bolje rezultate i izmamiti osmijeh na lice” – kazala je Vlahović.

“Svrha ovog istraživanja jeste sagledavanje značaja ljudskih resursa za razvoj hotelijerstva u Crnoj Gori. Dodatni ciljevi programa su istraživanje razvoja osnovnih resursa hotelske industrije Crne Gore, te, u tom sklopu, primarno fokusiranje na razvoj ljudskog kapitala u toj industriji; Istraživanje strukturnih karakteristika ljudskih resursa u hotelijerstvu Crne Gore i identifikacija glavnih strukturnih nedostataka, odnosno disproporcije, te davanje predloga makro i mikro politike razvoja ljudskih resursa u hotelijerstvu Crne Gore, kako bi se što efikasnije prevazilazile uočene strukturne disproporcije” – kazao je doktoran mr Miško Rađenović.

Pored rukovodioca Programa, u njegovoj realizaciji učestvovali su Prof. dr Rade Ratković - rukovodilac institucije, doc. dr Ana Tripković Marković i doc. dr Ivana Ognjanović – koordinatori projekta, Bojana Rucović – prezentacija, Sanja Ratković i Marija Tomanović – organizacija i administracija, Sandra Radulović – PR, Ana Vukčević, student III godine - promocija.

Za potrebe istraživanja urađen je orginalni autorski upitnik od strane rukovodioca projekta i tima Fakulteta za biznis i turizam, a nakon toga uslijedilo je terensko istraživanje na uzorku od 505 ispitanika, zaposlenih u hotelima u Crnoj Gori.

Osnovni cilj prezentacije ovog istraživanja bilo je ukazivnaje na značaj ove tematike naučnoj, stručnoj, a i široj javnosti. O tome koliko je ova tematika ljudskih resursa važna i koliko je neophodno što prije poraditi na korekciji ili potpunom otklanjanju problema – najbolje govore neki od opsežnih rezultata istraživanja koje ćemo ovdje navesti:

- Nedovoljna saradnja privrednika (vlasnika turističkih objekata) sa obrazovnim institucijama, školama i fakultetima u cilju što bolje pripreme za izazove predstojećeg posla kroz praktičnu nastavu i veći broj zaposlenih.
- Većina hotela u Crnoj Gori radi sezonski te se javlja problem zapošljavanja radne snage na više mjeseci čime se smanjuje kako interesovanje za upis u turističke škole i fakultete, tako i želja za zapošljavanjem u objektima gdje su slabo plaćeni i rade samo nekoliko mjeseci u toku godine. Ugovori o radu se stalno obnavljaju na kratki rok tako da nema sigurnosti posla. Takodje takvim zapošljavanjem drastično opada kvalitet usluge, a samim tim i poslovanje hotelijerstva. Velika fluktuacija zaposlenih.
- Nedovoljna kvalifikacija nastavnika i profesora stručnih predmeta za rad u obrazovnim institucijama koje se bave turizmom i ugostiteljstvom.
- U skladu sa slabljenjem kvaliteta radne snage slabi kvalitet i motivisanost menadžerskog kadra. Menadžerske obuke su na veoma niskom nivou. Plate zaposlenih su male.
- U školama i na radnim mjestima (u hotelima) nije dovoljno zastupljeno učenje stranih jezika koji su osnov za bavljanje turizmom. Veoma mali broj zaposlenih kvalitetno govori strani jezik, a i kada govori najčešće je to engleski.
- Generalno vlada pogrešno mišljenje kod svih struktura, da se posao u hotelima može brzo naučiti i da je za obuku dovoljno 1-3 mjeseca. Takođe javlja se slaba zastupljenost obuka svih vrsta kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja. Najčešće obuka traje 1-mjesec dana.
- Potpuno je zapostavljan značaj mjerenja produktivnosti u hotelima.

Da ima mogućnosti i prostora da se situacija sa ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore poboljša, potvrđuju i “Smjernice za budućnost” na koje su u svom istraživanju ukazali realizatori Projekta:

- Staviti naglasak na obrazovanje i obuku kadrova svih nivoa, ali najviše na nivou menadžmenta iz Crne Gore. U tom slučaju veliki dio intelektualnog kapitala bi ostajao u Crnoj Gori, a sezonska radna snaga bi mogla da se „uvozi“. Domaći menadžeri bi je obučavali, a samim tim bi se bolje objezbjedila konzistentnost usluge i bolje bi se pratili zadati standardi;
- Napraviti detaljnu kontrolu turističkih škola i fakulteta i, ako je potrebno, napraviti reviziju programa, a posebno provjeriti kvalifikacije nastavnika i profesora;
- Uspostaviti bolju i aktivniju saradnju tzv. realnog sektora i obrazovnih institucija u cilju što bolje pripreme budućih zaposlenih za obavljanje te djelatnosti, kao i praćenje trendova u turizmu i ugostiteljstvu. Najveći akcenat dati na izvođenje praktične nastave;
- Kroz edukativne aktivnosti prikazivati pravu sliku i perspektive razvoja turizma ihotelijerstva i na taj način pokušati promijeniti mišljenje javnosti i podići nivo svijesti o poslovima u turizmu i upisima turističkih škola i fakulteta sa jedne strane, a sa druge pokušati prikazati i dati važnost na cjeloživotno učenje;
- U sklopu formalnog i neformalnog obrazovanja pojačati učenje jezika i stručnih predmeta iz turizma;
- Provjeriti rad i kompetencije ne samo nastavnika i profesora nego i svih pružaoca obuka u turizmu;
- Posebnu pažnju posvetiti cjeloživotnoj obuci kao i motivisanosti zaposlenih za rad u hotelima;
- Inovirati strategiju razvoja ljudskih resursa u turizmu.