04-07-2023

Oko 95 odsto oboljelih i umrlih od raka pluća bili pušači

U Crnoj Gori oko 95 odsto oboljelih i umrlih od raka pluća bili su pušači, upozorili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka, dok iz Instituta za javno zdravlje ističu da je potrebno da se svi društveni sektori uključe u proces kontrole duvana, kako bi bio zaustavljen rast broja pušača.

Oko 95 odsto oboljelih i umrlih od raka pluća bili pušači | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija

Sekretar CDPR Domagoj Žarković kazao je da je u Crnoj Gori na prvom mjestu po učestalosti karcinom pluća, sa oko 443 novootkrivena slučaja godišnje.

“Nakon toga slijedi karcinom dojke sa 378, kolorektalni karcinom sa 330, karcinom mokraćne bešike sa 156 i prostate sa 136 novootkrivena slučaja godišnje”, rekao je Žarković agenciji MINA.

Kako je naveo, na svjetskom nivou karcinom dojke kod žena je nadmašio karcinom pluća kao najčešće dijagnosticiran karcinom sa procijenjenih 2,3 miliona novih slučajeva (11,7 odsto).

Žarković je rekao da po učestalosti slijede rak pluća (11,4 odsto), kolorektalni (deset odsto), rak prostate (7,3 odsto) i rak želuca (5,6 odsto).

On je naveo da u Crnoj Gori između tri i četiri hiljade osoba svake godine oboli od raka, dok njih blizu dvije hiljade, nažalost, izgubi borbu sa tom opakom bolešću.

Kako je rekao Žarković, najčešće vrste raka kod muškaraca su rak pluća, prostate i debelog crijeva, dok su kod žena najčešći rak dojke, zatim rak debelog crijeva i rak pluća.

“U Crnoj Gori oko 95 odsto oboljelih i umrlih od raka pluća su bili pušači”, kazao je Žarković.

On je kazao da pušenje izaziva rak pluća, ali i da uzrokuje suženje krvnih žila, ubrzan protok krvi, povećan arterijski krvni pritisak.

Prema riječima Žarkovića, pušači od infarkta miokarda obolijevaju 40 puta učestalije od nepušača.

On je upozorio da pušenje uzrouke i probleme na disajnim organima, pa su od 70 do 80 odsto umrlih zbog opstruktivnih bolesti pluća bili pušači.

Žarković je naveo da pušenje izaziva probleme i u probavnom sistemu, a utiče i na nervni sistem, reproduktivno zdravlje, protok i prenos kiseonika i u koštano - mišićnom sistemu.

On je naglasio da duvanski dim štetno djeluje i na nepušače koji su izloženi pasivnom pušenju - udisanju tog dima.

Kako je rekao, duvanski dim sadrži 70-tak različitih hemijskih materija kancerogenog djelovanja.

“Tako je kod njih rizik od umiranja zbog koronarne bolesti 25 odsto, a rizik od obolijevanja od raka bronhija i pluća 20-30 odsto veći nego u nepušača koji nijesu izloženi duvanskom dimu”, rekao je Žarković.

On je upozorio da pušenje povećava rizik koronarne srčane bolesti i moždanog udara za dva do četiri puta, a za rak pluća 23 puta za muškarce i 13 puta za žene.

Prema njegovim riječima, pušenje povećava rizik umiranja od hronične opstruktivne bolesti pluća za 12 do 13 puta, a pušači u dobi od 30. do 40. godine imaju pet puta veću mogućnost da dožive srčani udar nego nepušači iste dobi.

On je, upitan da li su crnogorski građani dovoljno informisani o štetnosti duvana, kazao da je teško odgovoriti, jer u Crnoj Gori “svi znaju sve”.

“Ipak očekujemo da posle aktivnosti CDPR i nonstop promocija, predavanja, radionica, izložbi, konkursa, anketa, izjava i gostovanja po medijima koje traju 22 godine oni koje interesuje navedena tema mogu i moraju znati dovoljno o ovom problemu ne samo kod nas, nego i u svijetu”, rekao je Žarković.

On je najavio da će CDPR i tokom ljeta nastaviti sa radom i aktivnostima u borbi protiv pušenja, kao i proteklih godina.

Žarković je najavio da će održati radionicu u Centru Don Bosko, a zatim predavanja o štetnosti pušenja u odmaralištima na Veruši i Ivanovim Koritima, što predstavlja samo jednu od njihovih stalnih aktivnosti.

„Organizovaćemo sportska takmičenja - turnire u košarci povodom Dana državnosti Crne Gore i Dana mladih jer to predstavlja jedan od načina na koji se borimo da djeca uz zdrave stilove života i sport budu zdrava i aktivna, a ne misle na pušenje i ostale bolesti zavisnosti”, rekao je Žarković.

Kako je rekao, nastaviće posjete i predavanja u vaspitnoobrazovnim ustanovama, ali i posjete zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

“Nadamo se štampanju edukativnog materijala kako bi ga dijelili svima kojima je potreban, a do kraja godine obilježićemo i Dan CDPR-a i Nacionalni dan bez duvanskog dima”, naveo je Žarković.

Iz IJZ-a navode da se posljednjih godina značajno povećao broj korisnika duvanskih proizvoda u Crnoj Gori, što je posljedica dostupnosti istih svim populacionim grupama.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je razlog za povećanje i u usvojenim stavovima da je pušenje navika, a ne bolest.

Iz IJZ-a su agenciji MINA kazali da više muškaraca (36,2 odsto), nego žena (34,5 odsto) konzumira duvanske proizvode.

„U nekim populacionim grupama (mladima), između 18 i 24 godine, ima jedan odsto više žena, nego muškaraca koji aktivno koriste duvanske proizvode“, rekli su iz Instituta.

Prema posljednjim podacima prevalencija upotrebe duvanskih proizvoda među odraslom populacijom u Crnoj Gori iznosi 35,4 odsto ukupne populacije, a ima i oko 17 odsto onih koji su tokom života konzumirali neku vrstu duvanskih proizvoda.

Među mladima od 13 do 15 godina, kako su rekli iz IJZ-a, prevalencija upotrebe duvanskih proizvoda iznosi 9,9 odsto.

„Među šesnaestogodišnjacima je bilo oko deset odsto svakodnevnih korisnika duvanskih proizvoda, a 17 odsto onih koji su u poslednjih 30 dana koristili neku vrstu duvanskih proizvoda“, kazali su iz Instituta.

Iz IJZ-a su kazali da je, kako bi broj pušača u Crnoj Gori bio smanjen ili kako bi se zaustavio rast broja pušača, neophodno kontinuirano i paralelno primjenjivati sve mjere koje su definisane u Okvirnoj konvenciji o kontroli duvana.

Te mjere se odnose na kontrole i zabrane upotrebe duvanskih proizvoda, njihovo reklamiranje, nuđenje, prodaju maloljetnicima, dosljednu primjenu poreske i cjenovne politike, kontrole sadržaja duvanskih proizvoda, edukaciju mladih o štetnim efektima duvanskog dima, organizaciju mjera promocije nepušenja, prevencije i tretmana pušenja.

„Od posebnog je značaja da se svi društveni sektori uključe u proces kontrole duvana sa aspekta svojih ingerencija, kako bi se obezbijedili planirani ishodi“, kazali su iz IJZ-a.

Iz IJZ-a su istakli da je vrlo važno da se sve zakonske odredbe u vezi duvanskih proizvoda primjenjuju u potpunosti, a posebno one za prodaju duvanskih proizvoda mlađim od 18 godina.

Oni su naglasili da je značajno kontinuirano unapređivati mjere informisanja i edukacije stanovništva o svim aspektima upotrebe duvanskih proizvoda.

Kako su rekli iz IJZ-a, evidentno je da sve veći broj ljudi koristi neku vrstu "novih duvanskih proizvoda", a posebno mladi.

Iz Instituta objašnjavaju da je ta pojava izražena naročito nakon primjene ograničavajućih mjera korišćenja duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorima.

Oni naglašavaju da postoji dokazana korelacija između pušenja i karcinoma pluća, kao najteže komplikacije upotrebe duvana.

„U Crnoj Gori raste prevalencija karcinoma pluća, sa sve većim učešćem žena u strukturi oboljelih, što se povezuje sa sve većom zastupljenošću žena među pušačima“, upozorili su iz IJZ-a.

Oni su objasnili da se, osim karcinoma pluća, duvan povezuje sa malignim oboljenjima drugih organa - usne duplje, grla, jednjaka, a uzrokuju i mijeloidne leukemije, rak nosnih i paranazalnih sinusa, debelog crijeva, bubrega, jetre, pankreasa, želuca, jajnika, donjeg urinarnog trakta.

Neke studije su, kako su naveli iz IJZ-a, pokazale vezu i između pušenja duvana i povećanog rizika od raka dojke, a poznato je da pušenje povećava rizik od raka grlića materice kod žena zaraženih humanim papiloma virusom.

Prema podacim Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), duvan, svake godine, ubije oko osam miliona ljudi, od čega su 1,2 miliona bili izloženi nevoljnom udisanju duvanskog dima.

Iz IJZ-a su rekli da se u duvanskom dimu, prema najnovijim istraživanjima, nalazi oko devet hiljada različitih hemijskih supstancija, od kojih je više od deset odsto kancerogeno.

Oni su upozorili da su žene koje ne koriste duvan, a žive sa konzumentom tih proizvoda, oko 27 odsto podložnije riziku da obole od raka dojke, a rizik da dobiju rak grlića materice je dva puta veći, nego kod žena koje žive sa nepušačima.

“Nepušači, koji nevoljno udišu duvanski dim, svakodnevno povećavaju 20 do 30 odsto rizik za nastanak oboljenja respiratornog i koronarnog sistema”, rekli su iz IJZ-a.

Oni su istakli da je posebno izražen negativan efekat uticaja duvanskog dima kod trudnica i male djece, jer žene koje puše tokom trudnoće imaju veći rizik da rode dijete s malom porođajnom težinom, što povećava rizik za nastanak različitih komplikacija.

Iz nevladine organizacije CAZAS kazali su da je duvanska zavinost u Crnoj Gori prepoznata kao zdravstveni problem i da je Vlada usvojila niz mjera i politika kako bi smanjila potrošnju duvana i podržala one koji žele da prestanu da puše.

Programska asistentkinja u CAZAS-u Dragana Vasiljević agenciji MINA je rekla da je jako važno da državni organi, a i civilno društvo, zaista ulože napore kako bi sve te strategije i mjere bile svrsishodne.

“Tu prevashodno mislimo na Ministarstvo zdravlja koje mora da zauzme proaktivniju i vodeću ulogu, koja mu po prirodi i pripada, te pruži veću podršku i bude sveopšti koordinator ovih napora”, kazala je Vasiljević agenciji MINA.

Ona je ocijenila da je implementacija zakona i propisa u toj oblasti loša i da zahtijeva značajna poboljšanja, prevashodno u segmentu boljeg inspekcijskog nadzora i boljeg sprovođenja zakona.

Vasiljević je kazala da postoje propusti u sprovođenju Zakona o kontroli duvana, čime je došlo do zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama, pa se konzumacija cigareta u nekim ugosteljskim objektima i dalje nastavlja uz određenu novčanu kaznu.

Kako je rekla, očigledno je da samo ograničenja neće dovesti do pozitivnih promjena u društvu.

Osim regulacije sprovođenja postojećih strategija, prema riječima Vasiljević, važno je primjeniti i one koje su usmjerene ka edukaciji građana, naročito mladih o štetnosti duvanskih proizvoda, procesu liječenja i pružanju podrške onima koji su u tom procesu.

“Edukacija mladih o bolestima zavisnosti i načina preveniranja istih, kroz adekvatno razvijen sistem formalnog i neformalnog obrazovanja, vjerujem, može u značajnoj mjeri uticati da u budućnosti imamo manji broj korisnika duvanskih proizvoda”, ocijenila je Vasiljević.

Ona je dodala da je neophodno raditi i na unapređivanju postojećih strategija u oblasti prevencije pušenja.

Vasiljević je kazala da je opšte prihvaćeno da povećanje cijena duvanskih proizovda može imati pozitivan uticaj na smanjenje pušenja.

“Visoke cijene cigareta mogu obeshrabiti ljude da započnu ili nastave s pušenjem, posebno kada su u pitanju mladi i ekonomski osjetljive grupe”, istakla je Vasiljević.

Kako je dodala, efekat povećanja cijena samo je jedan od faktora koji utiče na smanjenje pušenja i neophodno ga je kombinovati sa drugim mjerama.

Vasiljević je ocijenila da je potrebno utvrđivanje dodatnih mjera koje podrazumijevaju praćenje upotrebe duvanskih proizvoda i njegovog štetnog uticaja na zdravlje, obavještavanje javnosti i edukaciju o štetnom uticaju upotrebe duvanskih proizvoda.

Te mjere podrazumijevaju i saradnju sa institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima u sprovođenju programa ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda, organizovanje izdavanja prigodnih publikacija, čiji je cilj promovisanje nepušenja kao zdravog načina života i odvikavanje od pušenja.

Prema riječima Vasiljević, potrebne su i aktivnosti za uključivanje u programe odvikavanja od pušenja i upotrebe duvanskih proizvoda, kao i izvještaji o učestalosti navike pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija.