26-12-2014

Olakšice za gradnju hotela sa 5 zvjezdica

Vlada je kroz izmjename Zakona o porezu na dodatu vrijednost predloženila uvođenje poreskih olakšica za investorima koji grade hotele sa pet i više zvjezdica.

Olakšice za gradnju hotela sa 5 zvjezdica | Radio Televizija Budva

U cilju usklađivanja crnogorskog poreskog sistema sa pravnom tekovinom EU i uklanjanja biznis barijera, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost.

„U cilju unapređenja investicionog ambijenta i konkurentnosti crnogorske ekonomije, predloženo je uvođenje poreskih olakšica za investicije u visokom turizmu, za izgradnju hotela sa pet i više zvjezdica, kao i za investicije u izgradnji i opremanju objekata za proizvodnju električne energije“, pojašnjavaju u Vladi.

Pored toga, predloženo je i da usluge igara na sreću budu oslobođene od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji koji treba da dovede do poboljšanja poreske discipline i odnosno efikasnije naplate poreza i drugih dažbina, što će usloviti i veći priliv sredstava u Budžetu.

„U cilju unapređenja ambijenta za postizanje razvojnih ciljeva u strateškim privrednim granama, Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona, kojim će se omogućiti oslobađanje od plaćanja carine na opremu i materijal za izgradnju i opremanje hotela sa pet i više zvjezdica, energetskih objekata i prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi“, navodi se u saopštenju Vlade.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je razriješila dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića, zbog podnošenja ostavke. Mirjana Milić razriješena je dužnosti Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore, zbog isteka mandata, a na ovu funkciju imenovala je Draganu Đurović, sudiju Višeg suda u Podgorici.

Na sjednici je Vlada utvrdila i predloge Zakona o porezu na kafu, Zakona o vinu, Zakona o kinematografiji i Zakona o patentima, kao i predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu, Zakona o jahtama i Zakona o identifikaciji i registraciji životinja.