08-12-2016

Turistička sezona uspješnija od prethodne

Ovogodišnja ljetnja turistička sezona bila je uspješnija od prethodne, a za prvih devet mjeseci povećan je broj turista za 5,24 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je danas nakon sjednice Vlade.

Turistička sezona uspješnija od prethodne | Radio Televizija Budva

Vlada je danas usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turistčke sezone 2016. godine.

"Na osnovu statističkih podataka zaključeno je da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona bila uspješnija od prethodne. Za prvih devet mjeseci ostvareno je povećanje broja turista za 5,24 odsto i noćenja za 1,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a trend rasta nastavljen je i u postsezoni“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteni iz Vlade, u diskusiji je konstatovano da neravnomjeran regionalni razvoj i sezonski karakter nalažu da se nastavi sa obogaćivanjem i širenjem turističke ponude uz poboljšanje saobraćajne dostupnosti, posebno u predsezoni i postsezoni.