31-07-2020

Ombudsman: Ministarstvo i NKT da hitno zauzmu stav o načinu početka školske godine

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pozvao je Ministarstvo prosvjete i Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti da što hitnije zauzmu jasan stav o načinu početka školske godine i o tome obavijeste javnost.


Ilustracija, Foto: Pixabay

U dopisu Zaštitnika navodi se da su se instituciji u prethodnom periodu obraćala djeca – učenici, kao i roditelji interesujući se za početak školske godine 2020/21, izražavajući zabrinutost i neizvjesnost na koji način i kada će nastava biti organizovana zbog epidemiološke situacije i da s tim u vezi ne mogu da dobiju jasne odgovore od nadležnih institucija.

Djeca su u obraćanju, kako je saopštio Zaštitnik, iskazala stav da su željna druženja i direktne komunikacije sa učiteljima/nastavnicima koja je nezamjenjiv metod, a koja je međutim, zbog epidemiološke situacije prekinuta 16. marta ove godine, a roditelji su naglašavali da se cjelokupna situacija u vezi sa obrazovnim procesom, organizacija porodičnog života – dinamike, negativno odražava na djecu i njihovo mentalno zdravlje

"Imajući u vidu epidemiološku situaciju, za koju je neizvjesno do kada će trajati, a polazeći od preporuka međunarodnih organizacija (UNICEF) , različitih iskustava zemalja u Evropi i okuženju, te sve većeg broja naučnih studija koje govore o posljedicama po mentalno zdravlje djece i njihovih roditelja zbog prekida nastave, cijenimo da je veoma važno, što hitnije, zauzeti jasan stav o načinu početka školske godine i o tome obavijestiti djecu, roditelje, učitelje/nastavnike te cjelokupnu našu javnost kako bi se na adekvatan način mogli pripremiti", kaže se u obraćanju Zaštitnika.

Iz institucije Zaštitnika podsjećaju da su različiti modeli organizovanja nastavnog procesa uz poštovanje preporučenih mjera zaštite: u pojedinim zermljama sprovodi se redovna nastava, a u nekima je kombinovana nastava (online i neposredna).

"Polazeći od činjenice da se u školama ne odvija samo akademsko, već socijalno i emocionalno učenje, društvena interakcija i socijalna podrška, pozivamo vas da u saradnji sa relevantnim institucijama donesete što hitniju odluku i o tome obavijestite crnogorsku javnost", zaključeno je u dopisu koji je upućen Ministarstvu prosvjete i NKT-u.Izvor: Vijesti