15-05-2024

Opština Budva za rad sportskih klubova i društava izdvojila 203.440 hiljada eura

Za potrebe budvanskih sportskih klubova, Opština Budva će iz budžeta izdvojiti 193.440 eura, dok je za rad školskih sportskih društava i sportsko-rekreativnih društava opredijeljeno 10.000 eura.


Foto: Pexels (Alexander Nadrilyanski)

Na osnovu Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva sportskim subjektima, potpredsjednica Opštine Budva donijela je Odluku o sufinansiranju programa rada sportsklh klubova, školskih sportskih drustava i sportsko-rekreativnih društava iz Budve za 2024. godinu

Ovom odlukom, obuhvaćena su 32 sportska kluba iz Budve.Za rad školskih sportskih društava i sportsko-rekreativnih društava iz Budve za tekuću godinu opredijeljen je ukupan iznos od 10.000 eura.Podsjetimo, Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva raspisao je, 5. aprila ove godine, Javne konkurse za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, školskih sportskih klubova, sportsko-rekreativnih klubova i sportskih klubova osoba sa invaliditetom. Konkursi su bili otvoreni 15 dana, odnosno do 19. aprila.

D.B.