06-02-2024

Ostvaren suficit od deset miliona

U prošloj godini je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od deset miliona EUR, ili 0,2 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Iz Ministarstva su saopštili da je u decembru budžetski deficit iznosio 146,4 miliona EUR ili 2,4 odsto BDP-a.

Ministarstvo je objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – decembar prošle godine, u kojem se navodi da su preliminarni prihodi budžeta za navedeni period iznosili 2,56 milijardi EUR ili 41,5 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 417,9 miliona ili 19,5 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2022. veći 569,9 miliona ili 28,6 odsto.

Iz Ministasrtva su objasnili da će podaci biti konačni nakon usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

“Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostalih prihoda i donacija i transfera”, precizira se u saopštenju.

Prihodi po osnovu PDV-a na nivou godine naplaćeni su u iznosu od 1,06 milijardi EUR, što je 100,3 miliona ili 10,5 odsto više u odnosu na planirane i 151,2 miliona ili 16,7 odsto više odnosu na 2022.

„Snažan rast prihoda po ovom osnovu rezultat je više faktora, od kojih su najznačajniji rezultati ljetnje turističke sezone, unaprijeđena poreska disciplina, kao i značajan rast uvoza i potrošnje domaćinstava, što uz projektovanu inflaciju najviše opredeljuje rast ove kategorije prihoda“, objasnili su iz Ministarstva.

Prihodi od akciza su u prošloj godini naplaćeni u iznosu od 323,1 milion EUR, što je u odnosu na plan više 51,7 miliona ili 19 odsto, odnosno 77,2 miliona ili 31,4 odsto u odnosu na uporedni period.

U posmatranom periodu, prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica iznosili se 151,3 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 29,6 miliona ili 24,4 odsto, dok su u odnosu na uporedni period veći 61,1 milion EUR ili 67,8 odsto.

„Uvođenje progresivnih stopa na dobit, rast ekonomske aktivnosti i ostvareni rezultati privrednih subjekata u prethodnoj godini, kao i poboljšanje poreske discipline opredijelili su rast ove kategorije prihoda“, rekli su iz Ministarstva.

Prihodi po osnovu doprinosa u prošloj godini naplaćeni su u iznosu od 575,7 miliona, što je 101 milion ili 21,3 odsto više u odnosu na planirane, odnosno 112,9 miliona ili 24,4 odsto više u odnosu na 2022.

„Ovakvo pozitivno odstupanje prevashodno je rezultat smanjenja neformalne ekonomije na tržištu rada usljed smanjenja poreskog opterećenja na rad, povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru čime je uvećana i osnovica naplate poreza i doprinosa na zarade, veće poreske discipline, kao i efekata implementacije Zakona o reprogramu poreskog potraživanja“, dodali su iz Ministarstva.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 181,8 miliona EUR, što je 81,6 miliona više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period bili veći 152,2 miliona.

„Značajan rast ove kategorije prihoda dominantno je rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, i to u iznosu od 60 miliona, kao i prenosa sredstava naplaćenih u okviru implementacije projekta ekonomskog državljanstva, u ukupnom iznosu od 68,2 miliona. Pored navedenog, u prošloj godini izvršena je uplata u iznosu od 11,6 miliona EUR po osnovu uplaćenih dividendi od ostvarene dobiti preduzeća u većinskom vlasništvu države“, naveli su iz Ministarstva.

Značajan rast zabilježen je i kod kategorije donacije i transferi, koji su ostvareni u iznosu od 71,3 miliona EUR.

Prihodi su u decembru iznosili 253,8 miliona EUR i veći su u odnosu na plan 27,2 miliona ili 12 odsto, odnosno 35,4 miliona ili 16,2 odsto u odnosu na decembar 2022. godine.

Izdaci budžeta su u prošloj godini iznosili 2,56 milijardi EUR, ili 41,4 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane veći su 41,6 miliona ili 1,7 odsto, dok su u odnosu na 2022. godinu veći 309,6 miliona ili 13,8 odsto.

U strukturi ukupne potrošnje u posmatranom periodu, tekući budžet izvršen je na nivou 93 odsto ukupne potrošnje, dok je kapitalni budžet izvršen na nivou od sedam odsto ukupne potrošnje.

Posmatrajući glavne kategorije potrošnje u okviru tekućeg budžeta, tekući izdaci su u navedenom periodu realizovani u iznosu od 1,06 milijardi EUR i u odnosu na planirane veći su 27,7 miliona ili 2,7 odsto.

U okviru ove kategorije izdataka najznačajnija izdvajanja su kod bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, u iznosu od 643 miliona EUR, što je u odnosu na plan više 15,7 miliona ili 2,7 odsto i koje su realizovane u skladu sa važećim zakonskim propisima, potpisanim kolektivnim ugovorima i stvarnom obračunu zarada.

Kapitalni budžet je u prošloj godini ostvaren u iznosu od 189 miliona EUR, što predstavlja 93 odsto realizacije plana.

Izdaci budžeta su u decembru iznosili 400 miliona EUR i veći su u odnosu na plan 163,2 miliona ili 68,9 odsto, dok su u odnosu na decembar 2022. godine veći 30,8 miliona ili 8,3 odsto.

Najveće odstupanje odnosi se na kapitalni budžet koji je realizovan u iznosu od 60 miliona EUR, što predstavlja 45 miliona više od plana.(MINA Business)