06-02-2020

Počela obuka za NVO sektor

Obuka za nevladine organizacije pod nazivom „Pisanje predloga projekta za nevladine organizacije u skladu sa javnim pozivom Opštine Budva“ u organizaciji Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva počeo je danas, 6. februara i trajaće tri dana do subote 8. februara."Cilj obuke je da se omogući predstavnicima NVO usvajanje znanja i vještina u vezi sa pisanjem projekata u skladu sa pristupom logičkog okvira (LFA) i aktivna priprema projektne aplikacije u skladu sa javnim pozivom Opštine Budva, a sve u vezi sa primjenom nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele
sredstava nevladinim organizacijama br. 01-4034/1 od 09.12.2019. godine, obrascima za podnošenje aplikacija i smjernicama za aplikante", navodi se u saopštenju.

Obuku pohađaju predstavnici 20 nevladinih organizacija koji će kroz ovaj vid edukacije steći potrebna znanja i vještine za kreiranje projektnih aplikacija i u daljem procesu implementaciju samog projekta.

Ova znanja se mogu primjeniti prilikom prijavljivanja na Konkurs za raspodjelu sredstava Opštine Budva ali i na drugim domaćim i inostranim javnim pozivima koji primjenjuju pristup logičkog
okvira", zaključuje se u saopštenju Sekreterijata za lokalnu samoupravu.