22-02-2024

Početak realizacije projekta "OsnaŽENE za učešće u javnom životu"

Mreža za evropske politike - MASTER otpočela realizaciju projekta “OsnaŽENE za učešće u javnom životu”, podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u sklopu konkursa “Rodni barometer u Crnoj Gori.


Foto: Mreža za evropske politike

"Glavni cilj projekta “OsnaŽENE za učešće u javnom životu” jeste smanjenje stepena diskriminacije po osnovu pola i roda, kroz bolju percepciju javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, uspostavljajući sistematski pristup iskorijenjavanju rodnih stereotipa i predrasuda, a ciljna grupa su žene (sa akcentom na žene sa sela, mlade žene, teže zapošljiva kategorija žena, pripadnice LBTQ zajednice, žene sa invaliditetom, pripadnice manjinskih naroda, pripadnice političkih partija), mediji, opšta i stručna javnost", navode u saopštenju.

Realizacijom ovog jednogodišnjeg projekta, MASTER tim želi da doprinese upoznavanju javnosti sa principima rodne ravnopravnosti, informisanju javnosti o pravima za zabranu diskriminacije po osnovu pola i roda i važnosti uloge žene u procesu donošenja odluka i smanjenju govora mržnje prema ženama u javnom i političkom životu.

"Aktivnosti koje će svakako doprinijeti postizanju cilja jesu održavanje radionica na sjeveru Crne Gore o rodnoj ravnopravnosti, kao i podkast emisije, u kojima želimo da razbijemo predrasude i stereotipe u društvu, koji se tiču položaja i pozicije žena u Crnoj Gori. Konačno, na samom kraju projekta održaće se i Okrugli sto, gdje ćemo predstaviti projekat i ključna dostignuća i otvoriti dijalog sa predstavnicima institucija i organizacija cilju osnaženja žena u našem društvu", saopštno je iz Mreže za evropske politike- MASTER.