03-11-2023

Podrška policijskim službenicima koji svoj posao obavljaju pošteno i časno

Na današnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića i direktora Uprave policije, Nikole Terzića, sagledano je stanje u policiji i pregled trenutnih izazova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.


Foto: MUP

"Tom prilikom direktor Terzić je upoznao ministra Šaranovića sa kadrovskim potencijalom Uprave policije i aktuelnim zadacima koje pripadnici Uprave policije težišno sprovode, posebno u dijelu suzbijanja kriminaliteta i organizovanog kriminala", navodi se u saopštenju.

Navodi se da je Šaranović pohvalio sve napore koje policija čini prilikom obavljanja kompleksnih zadataka na polju borbe protiv kriminala i organizovanog kriminala, istakavši da u narednom periodu treba dodatno intenzivirati aktivnosti u ovom pravcu i da će nastojati da dodatno ojača kapacitete policije u cilju povećanja njene efikasnosti i efektivnosti na svim poljima njenog djelovanja.

Šaranović je, kako kažu, posebno istakao važnost boljeg i pravednijeg upravljanja ljudskim resursima policije, navodeći da je to najvažniji resurs unutrašnjih poslova.

"Zato će nastojati da kroz zakonski i efikasniji rad unutrašnje kontrole, rad odjeljenja za antikorupciju i nadzor nad radom policije raditi na poboljšanju klime i pravednijeg odnosa prema kadrovima koji su u prethodnom periodu bili taoci zarobljene institucije, uz punu podršku onim pripadnicima koji svoj posao obavljaju pošteno i časno, u skladu sa pravilima struke", kaže se u saopštenju MUP-a.

U razgovoru sa Terzićem, Šaranović je naglasio ne samo značaj kontinuiteta, već i imperativ unapređenja međunarodne saradnje, ističući da je ključ uspjeha u isklesanom temelju dobrog i produktivnog partnerstva - kako sa našim međunarodnim saveznicima i EU, tako i sa našim susjedima u regionu.

Šaranović je, kako se navodi, zatražio od direktora Uprave policije analizu svih organizacionih jedinica, kadrovskih potencijala, akcionih planova, strategija i ostalih relevantnih dokumenata, usmjerenih na unapređenje rada Uprave policije.

“Ovim koracima, potvrđujemo našu posvećenost izgradnji snažnog i pravednog policijskog aparata, čuvajući sigurnost i stabilnost naše države", zaključeno je u saopštenju MUP-a.


(Portal RTCG)