26-05-2020

Poreski obaveznici dugovanja mogu da plate i u 24 rate

Vlada je donijela odluku da pravna, fizička lica i preduzetnici poreska i neporeska dugovanja za mart, april i maj čije je plaćane odloženo za 90 dana, mogu da izmire u 24 rate od dana dospijeća obaveza.

Poreski obaveznici dugovanja mogu da plate i u 24 rate | Radio Televizija Budva

– Vlada je usvojila Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja kojom je propisano da se potraživanja nastala u martu, aprilu i maju 2020. godine, čija je naplata odložena za 90 dana od dana dospjeća, plaćaju u 24 jednake rate, od dana dospjeća obaveze. Uredbom se pruža podrška poreskim obveznicima u cilju prevazilaženja problema u poslovanju nastalih usled negativnih efekata izazvanih epidemijom zarazne bolesti Kovid 19. Imajući u vidu da pravna, fizička lica i preduzetnici, usled novonastale situacije skoro tri mjeseca nijesu obavljali djelatnost za koju su registrovani ili su poslovali u manjem obimu, ocijenjeno je da ta lica nijesu u mogućnosti da dospjele obaveze izmire ni nakon isteka roka od 90 dana – navodi se u saopštenju Vlade.