01-04-2019

Postavljeni usporivači brzine u ulici Žrtava fašizma

Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva postavio je usporivače brzine u ulici Žrtava fašizma (zaobilaznica) u blizini dječijeg igrališta.

Postavljeni usporivači brzine u ulici Žrtava fašizma | Radio Televizija Budva

Ovim Sekretarijat želi da skrene pažnju vozačima na neposrednu blizinu dječijeg igrališta i najmlađe učesnike u saobraćaju.