06-07-2016

Poštujući saobraćajnu signalizaciju, poštuješ život

Poštujući saobraćajnu signalizaciju, poštuješ život | Radio Televizija Budva

"Oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja sve je više u fokusu pa je neophodno da se tim pitanjem sistemski bavimo. Podizanje nivoa saobraćajne kulture i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda su možemo reći, krajnji cilj kojem Ministarstvo saobraćaja i pomorstva teži kroz ralizaciju brojnih projekata. Naime, ministarstvo je uključeno u brojne kampanje, prvenstveno nevladinog sektora koje se tiču edukacije djece i omladine o saobraćaju, propisima i saobraćajnoj kulturi", navodi se u saopštenju Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Sa ciljem podizanja nivoa bezbjednosti, u Crnoj Gori je usvojena Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaja 2010-2019, koja sadrži kratkoročne i dugoročne ciljeve. U nizu mjera koje treba preduzimati u narednom period posebna pažanja je posvećena edukaciji svih učesnika u saobraćajau. Kako bi se ispunile mjere iz Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaja i Akcionog plana za 2016. godinu, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj i D.O.O. Monteput, sprovešće kampanju pod nazivom “Poštujući saobraćajnu signalizaciju poštuješ život”.

"Ljetnju turističku sezonu smo prepoznali kao period u kojem je znatno povećan intezitet saobraćaja na svim glavnim putevima koje vode ka primorskim gradovima i samim tim, uzimajući u obzir uzroke nastajanja saobraćajnih nezgoda (nedozvoljena preticanja, nedozvoljena brzina, umor i sl.), povećan je i rizik nastajanja istih", navodi se u saopštenju.

Kampanja će se sprovoditi do kraja ljetnje tuirističke sezone, do 15. septembra 2016. godine, na način što su na najprometnijim putnim pravcima postavljeni bilbordi koji će slikovito vozačima slati poruku i ukazivati na značaj poštovanja saobraćajne signalizacije. Takođe, na rampama tunela “Sozina”, na jednoj od naših nejprometnijih saobraćajanica, svim vozačima dijeliće se flajeri sa informativnim sadržajem koji će takođe podsjetiti učesnike u saobraćaju na značaj i obavezu prilagođavanja vožnje uslovima na putu i poštovanje saobraćajne signalizacije.

Pored navedenog, Ministarsvo saobraćaja je u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj otvorilo e-mail adresu: [email protected] na koju će svi učesnici u saobraćaju moći da šalju prijave koje se odnose na određene nepravilnosti i nedostatke na državnim putevima koje bi mogle uticati na bezbjedno odvijanje saobraćaja. Ovu vrstu podrške i direktne komunikacije sa učesnicima u saobraćaju obavljaće Direkcija za saobraćaj kao organ koji upravlja državnom putnom infrastrukturom.