09-06-2023

Potpisan radni sporazum između EKIP-a i BEREC-a u Budvi

Predstavnici Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i Tijela evropskih regulatora (BEREC) potpisali su na skupu u Budvi radni sporazum.

Potpisan radni sporazum između EKIP-a i BEREC-a u Budvi | Radio Televizija Budva

foto: EKIP

BEREC je u Budvi održao Plenarnu skupštinu i sastanak Upravnog odbora, u organizaciji EKIP-a.

Na skupu je učestvovalo 139 učesnika, predsjednika ili članova savjeta regulatornih agencija iz 39 država Evrope, kao i predstavnici Evropske komisije (EK), Grupe nezavisnih regulatora (IRG) čije sjedište je u Briselu i BEREC kancelarije sa sjedištem u Rigi.

Iz EKIP-a je saopšteno da se jedna od važnih odluka koja je donijeta odnosila na potpisivanje radnog sporazuma između BEREC-a i zemalja Zapadnog Balkana.

Za potpisivanje radnog sporazuma sa EKIP-om glasalo je svih 27 članica BEREC-a sa pravom glasa.

Radni sporazum je u ime EKIP-a potpisao predsjednik Savjeta, Branko Kovijanić.

Na Plenarnoj skupštini BEREC-a održanoj u decembru prošle godine u Češkoj, Kovijanić je izabran za člana Mini odbora BEREC-a, kojeg čini šest članova.

Tokom Plenarne skupštine učesnici su, između ostalog, razmatrali materijale pripremljene od radnih grupa BEREC-a koji su utvrđeni Programom rada za ovu godinu, kao i druga pitanja iz nadležnosti rada BEREC-a.

Održan je i sastanak Upravnog odbora BEREC-a, kao i Generalna skupština IRG-a, koja je osnovana 1997. godine, kao grupa evropskih nacionalnih regulatornih tijela za telekomunikacije čiji član je i EKIP.