28-09-2023

Danas u Budvi regionalni regulatorni forum

Regionalni regulatorni forum za Evropu, koji organizuju Međunarodna unija za telekomunikacije i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, počinje danas u Budvi.Dvodnevni događaj ove godine će biti posvećen temi Univerzalna povezanost u Evropi: Postojeće stanje i buduće perspektive.

Regionalni regulatorni forum, koji se ove godine održava 20. put, je jedan od vodećih skupova regulatora iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope, na kojem se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

Iz EKIP-a je saopšteno da će ove godine, u okviru zvaničnog programa, biće održano pet programskih sesija na kojima će biti riječi o veoma aktuelnim i za Crnu Goru i region korisnim temama. To su trendovi u pogledu tehnologija i tržišta, budućnost regulacije u digitalnoj eri, informisanje, zaštita i prava potrošača, budući koraci ka EU jedinstvenom digitalnom tržištu i implementacija IPv6 protokola.

Oni su kazali i da je direktor Sektora za razvoj telekomunikacija ITU-a, Cosmas Luckyson Zavazava, u srijedu boravio u zvaničnoj posjeti EKIP-u, u okviru koje je održan sastanak sa predsjednikom Savjeta Agencije, Brankom Kovijanićem.

Kovijanić je podsjetio na dugogodišnju saradnju EKIP-a i ITU-a, kroz brojne projekte i podršku koju je Crna Gora kao punopravna članica ITU-a dobijala u prethodnom periodu, i zahvalio Zavazavi na učešće na konferenciji regulatora u Budvi.

„Zadovoljstvo mi je što ćete učešćem uveličati ovogodišnji Regulatorni forum, dodatno osnažiti njegovu međunarodnu komponentu, i zašto već sada ne istaći nadu, da će se ova forma saradnje ITU-a i Agencije, kao tradicija, nastaviti i u narednim godinama“, rekao je Kovijanić.

On je dodao da je tema foruma privukla pažnju brojnih eksperata koji dolaze iz 17 nacionalnih regulatornih tijela regiona i Evrope, tri ministarstva, deset međunarodnih kompanija i institucija, kao i devet nacionalnih i regionalnih operatora.

Zavazava je na sastanku upoznat sa regulatornim aktivnostima EKIP-a usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva dostupnosti savremenih mreža i usluga građanima, kao i da se shodno crnogorskom zakonodavstvu i regulativi uspješno realizuju usluge univerzalnog servisa, koje obuhvataju prenosa govora i podataka.

Pomoćnik izvršnog direktora EKIP-a, Pavle Mijušković, predstavio je na sastanku stanje na tržištu širokopojasnog pristupa i upoznao prisutne o realizovanim projektima vezanim za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture i širokopojasnog pristupa.

Zavazava se zahvalio na dugogodišnjem partnerstvu ITU i Crne Gore, koje se ogledala u projektima koji su ili se realizuju zajedno sa nadležnim crnogorskim institucijama, poput implementacije IPv6 protokola, izgradnji laboratorije za IPv6 protokol, te organizaciji međuanrodne konferencije koja ima tradiciju održavanja u Crnoj Gori, a važan je aspekt misije ITU – umrežavanje njenih članica u cilju diskusije po različitim važnim pitanjima poput povezanosti svih ljudi, dostupnosti usluga, sajber bezbjednosti, uključivanju mladih, inovacijama i start-upovima.