18-04-2024

Poziv mladima da daju doprinos izradi Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Budva za period 2025-2026.

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Opštine Budva poziva mlade uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na području opštine Budva da daju doprinos procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Budva za period 2025-2026. godine.


Ilustracija, Foto: Pexels

"Želimo da čujemo vaše mišljenje i stavove, jer će dobijeni rezultati ukazati koje su vaše potrebe, interesovanja i izazovi sa kojima se susrećete, i koje mjere i aktivnosti treba da sadrži Lokalni akcioni plan, u cilju ostvarivanja vaših interesa i potreba. Ispunjavanje upitnika je anonimno i dobrovoljno, zato vas molimo da na pitanja odgovarate iskreno i potpuno", saopšteno je iz Kancelarije.

Kako su kazali, upitnik sprovodi Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, u čijoj nadležnosti je pitanje mladih, u pripremnom postupku za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Budva 2025-2026.

Upitnik je dostupan na sljedećem https://forms.gle/F7rZ8Sk7wnS855Fs5>LINKU.