03-04-2023

Poziv za NVO da dostave predloge na Sektorsku analizu ReL0aD2 projekta

Lokalne samouprave Budva, Kotor i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije na Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Coastal Mates“ - Kotor, Budva i Herceg-Novi.


Foto: Waytomonte

Rok za slanje komentara je 6. april 2023. godine do 14 časova na mejl: iva.bajkovic@budva.me.

Sektorsku analizu možete pronaći na sljedećem LINKU.