23-08-2022

Radović: Nalaz vještaka pokazao da idejna rješenja za TN “Skočiđevojka” nisu usaglašena sa zakonskom regulativom

Predsjednik OO Demokrata Budva Krsto Radović kazao je da je Mjesna zajednica “Reževići” angažovala sudske vještake, te da se u njihovoj analizi navodi da idejna rješenja za urbanističke parcele 1 i 2 u okviru Urbanističkog projekta “Turističko naselje Skočiđevojka” nisu usaglašena sa zakonskom regulativom.


Skočiđevojka /Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Arhitektonski studio AIM

“Dakle, nema ni govora o zakonskom rešenju koje je dala Vlada Crne Gore i državni arhitekta na čije su se zloupotreba oglušili, ili čak i učestvovali, rukovodioci na čelu sa predsjednikom Opštine Budva. Nalaz će biti dostavljen kao dopuna SDT – u”, naveo je Radović.

U analizi sudskog vještaka piše da su predmetne saglasnosti date na nepotpuna idejna rješenja.


Foto: Krsto Radović

“Pritom, lokacija nije infrastrukturno opremljena. Ne postoji fekalna i atmosferska kanalizacija. Potrebno je izgraditi PPOV i kanalizacionu mrežu. Postojeća elektro i vodovodna infrastruktura ne zadovoljavalju potrebe objekata ukupne površine 100.000,00 m2, te je potrebno iznaći nove nedostajuće količine struje i vode. Projektovani gabariti objekata na UP2 naliježu na postojuću i PPPNOB-om planiranu infrastrukturu, koju bi trebalo izmjestiti”, stoji u ovom dokumentu.


Foto: Krsto Radović

Kako se napominje u zaključku, idejna rješenja nisu usaglašena sa Zakonom o planiranju prostora i objekata, izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima, Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta, Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine zgrade, Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta.

“Te se predlaže poništenje izdatih saglasnosti Direktorata glavnog državnog arhitekte izdatih rješenjima od 28.12.2021. i 11.02.2022. godine”, navodi se u analizi sudskog vještaka.

Na nedavno održanoj pres konferenciji povodom planirane gradnje na Skočiđevojci iz Mjesne zajednice “Reževići” su poručili da su utvrđene brojne nepravilnosti u postupku izdavanja saglasnosti na idejno rješenje turističkog kompleksa sa stanovima za tržište.

Oni su poručili da nisu izričito protiv gradnje, ali im je sporna eventualna izgradnja objekta visine 60 metara i dužine 340 metara, kapaciteta 1.500 gostiju.

(VIDEO) MZ Reževići: Tražimo da se poništi rješenje glavnog državnog arhitekte i spriječi devastacija Skočiđevojke

Sporno je, kako su tom prilikom kazali, i to što su, prema njihovim tvrdnjama, rješenja glavnog državnog arhitekte donešena bez izrade međunarodnog javnog konkursa za dobijanje idejnog urbanističkog tehničkog rješenja, što je, smatraju u MZ Reževići, bilo propisano urbanističkim projektom zbog značaja i vrijednosti lokacije

Iz MZ Reževići takođe su saopštili da su do sada podnijete brojne tužbe Upravnom sudu i krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu, ali da im niko ne izlazi u susret.