05-03-2022

(VIDEO) Radović: Ko god je dao saglasnost na gradnju objekta na Skočiđevojci ili je lud, ili je uzeo pare ili je dobio posao, slijede krivične prijave

Mještani Reževića danas su na Skočiđevojci održali protest i na taj način iskazali nezadovoljstvo povodom planiranog betoniranja i gradnje velikog hotelskog kompleksa na ovoj lokaciji. Protestu su prisustvovali i predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović kao članovi mjesnih zajednica Reževići i Petrovac.Predsjednik SO Budva Krsto Radović podržao je protest mještana, istakavši da se okupljenima i javnosti ne obraća kao predsjednik lokalnog parlamenta, već kao mještanin, rođak i prijatelj. On je uputio sljedeću poruku:

"Građani moraju da shvate da, ko god je dao saglasnost na objekat dužine 320 širine, 60 metara, i drugi objekat koji prelazi preko magistrale - ili je lud, ili je uzeo pare ili je dobio posao. U narednim danima podnijećemo krivične prijave protiv određenih ljudi koji su, prema našem mišljenju, napravili propuste vezane za ovaj posao", kazao je Radović.Članica Savjeta MZ Petrovac Tamara Goliš, koja je kao arhitekta po profesiji pomagala i učestvovala u analizi saglasnosti glavnog državnog arhitekte, kao razlog protesta istakla je sporan način izdavanja Saglasnosti glavnog državnog arhitekte za urbanističke parcele 1 i 2 u zahvatu Urbanističkog projekta "Turističkog naselja Skočiđevojka".

"Predmetni objekti za koje ja data saglasnost nisu u kontekstu sa lokacijom na kojoj se grade, kako sa prirodnog ambijentalnog aspekta tako i u pogledu odnosa sa objektima u okruženju i uvažavanja tradicionalnih principa i elemenata građenja", izjavila je ona.


Sa današnjeg protesta

Kako je naglasila, glavni državni arhitekta nije u skladu sa svojom Zakonom propisanom obavezom analizirao i cijenio odnos novih objekata prema ambijentu i okolnim objektima.

"Pa tako na urbanističkoj parceli 1 imamo objekat - zid 320m dug i visine 15 etaža, odnosno 45m, a na parceli 2 objekat sa zidom dužine 160m, na 14 etaža.


Tamara Goliš

"Ni na jednom djelu idejno rješenje ne prikazuje susjedne objekte i Jadransku magistralu. Na ovaj način je skrivena i činjenica da objekat na urbanističkoj parceli 2 na jednom dijelu ima sedam etaža iznad magistrale", navela je Goliš.

Saglasnosti date bez sprovođenja urbanističkim planom propisanog Javnog međunarodnog konkursa

"Mogućnost data urbanističkim planom da se u slučaju angažovanja arhitekte, dobitnika jedne od dvije najprestižnije nagrade u arhitekturi, nije ispunjena na valjan način, a takođe je izostavljeno da se jasno navede Odluka Opštine i Ministarstva da se neće sprovesti konkurs. Po pitanju Odluke Opštine, naša mjesna zajednica je imala sastanak sa predsjednikom Opštine i Nikolom Jovanovićem 22.februara, na kojem nas je predsjednik informisao da on nije potpisao odluku da se ne radi konkurs, ali nas je istovremeno obavijestio da je telefonski razgovarao sa glavnim državnim arhitektom i ministrom o ovoj temi, a da nije iskoristio moģućnost i obavezu da u direktnom razgovoru provjeri na koju se odluku glavnom državnog arhitekte poziva u svom rješenju - nema broja, datuma odluke i koji organ je donio. Takođe, predsjednik nam nije odgovorio 10 dana na naš zahtjev da nam za potrebe upravne tužbe da i pisano obavještenje o tome da nije potpisao odluku o izostanku konkursa", kazala je ona.

Goliš je istakla da idejna rješenja predviđaju potpunu promjenu konfiguracije terena i uklanjanje svih vrijednih biljnih vrsta sa lokacije. To je, kako je ocijenila, u potpunoj suprotnosti sa Urbanističkim projektom "TN Skočiđevojka".

"Projektom je propisano da objekti treba da se uklope u prirodni ambijent i sačuvaju stabla maslina i čempresa. Stabla maslina mogla bi da se presade, dok stabla čempresa ne mogu da prežive presađivanja. I Zakonom o maslinama i maslinovom ulju je zabranjeno presađivanje starih maslina", zaključila je.

Predsjednik Mjesne zajednice Reževići Aleksandar Radović kazao je za portal RTV Budva da stanovnici ovog dijela budvanske opštine nikada neće odustati od cilja.

On je rekao da će se mještani na sve moguće načine boriti da se projekat gradnje na Skočiđevojci zaustavi, kako ne bi došlo do trajne devastacije prirode i ambijentalne cjeline Reževića."U narednom periodu očekujemo da će Upravni sud poništiti obje saglasnosti na idejna rješenja koje je izdao glavni državni arhitekta. Ukoliko institucije nastave sa ignorisanjem naših dopisa i primjedbi, bićemo prinuđeni da organizujemo još protesta", poručio je on.


D.B./M.S.